Oktawian Nawrot
Oktawian Nawrot
dr hab. nauk prawnych, prof. UG
Verified email at univ.gda.pl - Homepage
TitleCited byYear
Wprowadzenie do logiki dla prawników
O Nawrot
Wolters Kluwer, 2017
29*2017
Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy
O Nawrot
Wolters Kluwer, 2011
182011
Nienarodzony na ławie oskarżonych
O Nawrot
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007
162007
Klauzula sumienia w zawodach medycznych w świetle standardów Rady Europy.
O Nawrot
Zeszyty Prawnicze, 11, 2012
152012
Łacińska terminologia prawnicza
J Zajadło
Wolters Kluwer Polska, 2009
112009
Status prawny pre-embrionu
O Nawrot
Państwo i Prawo 3, 2009
72009
Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?
O Nawrot, S Sykuna, J Zajadło
C.H. Beck, 2012
52012
Istota ludzka czy osoba
O Nawrot
Status nasciturusa na gruncie Europejskiej Konwencji Bioetycznej, 86-99, 2004
52004
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej–aspekty etyczne i prawne
P Stanisz, J Pawlikowski, M Ordon, A Szostek, W Głusiec, K Krzysztofek, ...
Wydawnictwo KUL, 2014
42014
Wprowadzenie do logiki dla prawników
N Oktawian
Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012
42012
Biojurysprudencja–dom zbudowany na piasku czy na skale?
O Nawrot, J Zajadło
Diametros, 172-177, 2009
42009
The biogenetical revolution of the Council of Europe-twenty years of the Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention)
O Nawrot
Life sciences, society and policy 14 (1), 11, 2018
32018
Wnioskowania prawnicze
O Nawrot
Wydawnictwo CH Beck, 2017
32017
Sumienie lekarza a prawa człowieka w świetle standardów Rady Europy
O Nawrot
Medycyna Praktyczna 1, 2014
32014
Biorąc Konstytucję poważnie. Konstytucyjne ramy regulacji medycznie wspomaganej prokreacji
O Nawrot
GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 2014
32014
Demokratyczne państwo prawa wobec rozwoju biologii i medycyny
O Nawrot
Forum Prawnicze 2 (10), 23-36, 2012
32012
Macierzyństwo zastępcze–aspekty moralno-prawne
O Nawrot
Etyka 33 (33 s 186), 2000
32000
Naturalizacja prawa w kontekście rozwoju biologii i medycyny
O Nawrot
Forum Prawnicze 6, 2015
22015
Klauzula sumienia w państwie prawa
O Nawrot
Spółdzielczy Instytut Naukowy, 2015
22015
Diagnostyka preimplantacyjna w prawodawstwie Rady Europy
O Nawrot
Zeszyty Prawnicze BAS 2, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20