Follow
Renata  Krajewska
Renata Krajewska
dr, UTH Radom
Verified email at uthrad.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ocena atrakcyjności sektora usług TSL w Polsce
R Krajewska, Z Łukasik
Logistyka, 2010
162010
Analiza przemieszczeń i preferencji komunikacyjnych na obszarze ROF opracowanie zespołu UTH Radom (umowa NR 1/KM4/2014 z dnia 21 maja 2014 r. między SITK Oddział w Krakowie a …
T Ciszewski, M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, B Grad, ...
Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskiego …, 2014
82014
Obsługa klienta jako podstawowy element kształtowania strategii logistycznej przedsiębiorstw
R Krajewska, Z Łukasik
Logistyka, 2011
82011
Innowacyjne rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie miasta Radomia
B Grad, E Frerensztajn-Galardos, R Krajewska
Transport Miejski i Regionalny, 13--18, 2013
72013
Alternatywne dostawy paliw dla rynku energetycznego w Polsce
R Krajewska, Z Łukasik
TTS Technika Transportu Szynowego, 2012
72012
Zapewnienie płynności dostaw surowców stałych do elektrociepłowni poprzez sprawne zarządzanie ryzykiem operacyjnym
R Krajewska, Z Łukasik
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14, 2221-2230, 2013
62013
Systemy taryfowe w komunikacji miejskiej w wybranych miastach
M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska, A Rogowski
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 226 (12), 1036-1044, 2018
52018
Efektywne wykorzystanie infrastruktury transportowej w miastach: przykłady dobrych praktyk
R Krajewska, Z Łukasik
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
52017
Wpływ kryzysu na przewozy pasażerów transportem kolejowym w krajach Unii Europejskiej
B Grad, R Krajewska
Logistyka, 2011
52011
Uwarunkowania przepływu osób w miastach jako elementu logistyki miejskiej
B Grad, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska
Transport Miejski i Regionalny, 15-21, 2009
52009
Bicycle as an Element of Shaping the Urban Mobility Policy
M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska, A Rogowski
Transport Means-Proceedings of the International Conference 22 (1), 110-115, 2018
42018
Methods for Safety Assessment of Unprotected Road Traffic Users
M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska, A Rogowski
Transport Means-Proceedings of the International Conference 22 (1), 57-65, 2018
42018
Selected Aspects of the Choice Preference Assessments of the Methods of People Movements Carried out in Cities
M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska, A Rogowski
Transport Means-Proceedings of the International Conference 22 (1), 185-191, 2018
42018
Analysis of the use of public transport in Radom
M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska, A Rogowski
Journal of Management and Financial Sciences, 43-66, 2018
42018
Komunikacja marketingowa jako czynnik aktywizujący sprzedaż na rynku usług TSL
R Krajewska, Z Łukasik
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
42017
Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej na przykładzie gminy miasta Radomia
M Dębowska-Mróz, E Ferensztain-Galardos, R Krajewska
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju …, 2018
32018
Model procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy
R Krajewska, Z Łukasik
Logistyka, 256--264, CD1, 2016
32016
Analiza porównawcza systemów taryfowych w polskich miastach
B Grad, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska
Logistyka, 3480--3487, CD2, 2015
32015
Analiza porównawcza systemów informatycznych w kontekście konkurencyjności łańcucha dostaw
B Grad, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska
Logistyka, 2010
32010
Projektowanie systemów magazynowania
Z Łukasik, R Krajewska
Logistyka, CD-CD, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20