Follow
Anna Perkowska-Klejman
Anna Perkowska-Klejman
Associate Professor, the M. Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Modele refleksyjnego uczenia się
A Perkowska-Klejman
Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja 61, 75-90, 2013
272013
Poszukiwanie refleksyjności w edukacji Studium teoretyczno-empiryczne
A Perkowska-Klejman
11*2019
W poszukiwaniu teorii szkoły
E Januszewska, M Kulesza, M Kwiatkowski, A Odrowąż-Coates, ...
Pedagogika Społeczna 3, 89-112, 2015
112015
Czy twoi studenci są refleksyjni?
A Perkowska-Klejman
Studia Edukacyjne, 2012
112012
Measuring the Unmeasurable? Differences in Reflexive Thinking among Polish Students
A Perkowska-Klejman, A Odrowaz-Coates
New Educational Review 1 (55), 77-88, 2019
62019
Refleksyjność w kontekście uczenia się
A Perkowska-Klejman
Poszukiwanie pojęć, modeli i metod. Przegląd literatury przedmiotu. Warszawa …, 2018
52018
Uczenie się i edukacja refleksyjna dorosłych
A Perkowska-Klejman
Edukacja ustawiczna dorosłych, 27-35, 2013
52013
Reflective practice at school pedagogue work (Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego)
A Perkowska-Klejman
Ruch Pedagogiczny, 101-116, 2012
52012
Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna
A Perkowska-Klejman
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA 40, 2011
52011
Szkoła jako instytucja, system społeczny i organizacja
A Perkowska-Klejman, A Górka-Strzałkowska
A. Minczanowska, A. Szafrańska-Gajdzica, M. Szymański (red.), Szkoła …, 2016
42016
Osądzanie refleksyjne–ocena intelektualnego rozwoju uczniów, studentów i absolwentów
A Perkowska-Klejman
Ruch Pedagogiczny 4, 69-84, 2014
42014
Cztery poziomy refleksyjności studentów
A Perkowska-Klejman
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 66 (2), 69-78, 2014
42014
Transformacyjne uczenie się dorosłych w świetle teorii Jack’a Mezirowa
A PERKOWSKA-KLEJMAN
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 100, 2018
32018
A PRELIMINARY STUDY OF POLISH STUDENTS’APTITUDE FOR THINKING REFLEXIVELY, DIFFERENTIATED BY HIGHER EDUCATION FACULTIES AND THE LEVEL OF STUDY
A Odrowąż-Coates, A Perkowska-Klejman
Society Register 1 (1), 97-106, 2017
32017
Jak rozwiązywać trudne poznawczo problemy? Refleksyjność studentów programu Erasmus
A Perkowska-Klejman
Pedagogika Szkoły Wyższej 23, 55-70, 2018
22018
Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii
PKA Odrowąż-Coates A.
22016
Twórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów
A Perkowska-Klejman
Pregląd Pedagogiczny 1, 2015
22015
Refleksyjność w praktyce edukacyjnej
A Perkowska-Klejman
22013
Polish perspective on the reflective judgement level amongst students of the Erasmus programme
A Perkowska-Klejman, A Odrowąż-Coates
Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 1 (32), 23–39-23–39, 2021
12021
Utopia i refleksyjność
A Perkowska-Klejman
R. Włodarczyk (red.) Utopia a edukacja. Pedagogiczne konteksty społecznych …, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20