Follow
Anna Perkowska-Klejman
Anna Perkowska-Klejman
Associate Professor, the M. Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Modele refleksyjnego uczenia się
A Perkowska-Klejman
Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja 61, 75-90, 2013
37*2013
Poszukiwanie refleksyjności w edukacji Studium teoretyczno-empiryczne
A Perkowska-Klejman
22*2019
Czy twoi studenci są refleksyjni?
A Perkowska-Klejman
Studia Edukacyjne, 2012
132012
W poszukiwaniu teorii szkoły
E Januszewska, M Kulesza, M Kwiatkowski, A Odrowąż-Coates, ...
Pedagogika Społeczna 3, 89-112, 2015
122015
Przegląd literatury przedmiotu: Refleksyjność w kontekście uczenia się
A Perkowska-Klejman
Poszukiwanie pojęć, modeli i metod, Warszawa, 2018
102018
Uczenie się i edukacja refleksyjna dorosłych
A Perkowska-Klejman
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3, 27-35, 2013
72013
Measuring the Unmeasurable? Differences in Reflexive Thinking among Polish Students
A Perkowska-Klejman, A Odrowaz-Coates
New Educational Review 1 (55), 77-88, 2019
62019
Cztery poziomy refleksyjności studentów
A Perkowska-Klejman
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 17 (2 (66), 69-78, 2014
62014
Osądzanie refleksyjne–ocena intelektualnego rozwoju uczniów, studentów i absolwentów
A Perkowska-Klejman
Ruch Pedagogiczny 4, 69-84, 2014
52014
Reflective practice at school pedagogue work (Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego)
A Perkowska-Klejman
Ruch Pedagogiczny, 101-116, 2012
52012
Transformacyjne uczenie się dorosłych w świetle teorii Jack’a Mezirowa
A PERKOWSKA-KLEJMAN
EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 100, 2018
42018
Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii
PKA Odrowąż-Coates A.
42016
Szkoła jako instytucja, system społeczny i organizacja
A Perkowska-Klejman, A Górka-Strzałkowska
A. Minczanowska, A. Szafrańska-Gajdzica, M. Szymański (red.), Szkoła …, 2016
42016
Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna
A Perkowska-Klejman
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA 40, 2011
42011
A PRELIMINARY STUDY OF POLISH STUDENTS’APTITUDE FOR THINKING REFLEXIVELY, DIFFERENTIATED BY HIGHER EDUCATION FACULTIES AND THE LEVEL OF STUDY
A Odrowąż-Coates, A Perkowska-Klejman
Society Register 1 (1), 97-106, 2017
32017
MEASUREMENT OF INTERPERSONAL RELATIONS BETWEEN TEACHER AND STUDENT (Pomiar relacji interpersonalnych nauczyciel-uczen)
A Perkowska-Klejman
Ruch Pedagogiczny 5 (80), 65-74, 2009
32009
Suicide rates amongst adolescents A mental health practitioner’s perspective in Poland and a global, Big Data context
M Kulesza, A Odrowaz-Coates, A Perkowska-Klejman
Resocjalizacja Polska, 461-486, 2021
22021
Polish perspective on the reflective judgement level amongst students of the Erasmus programme
A Perkowska-Klejman, A Odrowąż-Coates
Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 1 (32), 23–39-23–39, 2021
22021
Jak rozwiązywać trudne poznawczo problemy? Refleksyjność studentów programu Erasmus
A Perkowska-Klejman
Pedagogika Szkoły Wyższej, 55-70, 2018
22018
Refleksyjność w kontekście uczenia się Poszukiwanie pojęć, modeli i metod
A Perkowska-Klejman
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20