Ewa Łaźniewska
Ewa Łaźniewska
dr hab. Uniwersyetet Ekonomiczny
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
TytułCytowane przezRok
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje-strategie-przykłady, PWN, Warszawa, 13-15, 2012
572012
Konwergencja regionalna
E Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 204-205, 2011
492011
Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów
E Łaźniewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013
212013
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje …, 2012
182012
Konkurencyjność regionalna
M Gorynia, E Łaźniewska
Koncepcja-strategie-przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
132012
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych
E Łaźniewska, P Deszczyński
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
132011
Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa
E Łaźniewska, T Górecki
Wiadomości Statystyczne, 1-10, 2012
122012
Turystyka w rozwoju lokalnym
E Łaźniewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012
92012
Konwergencja regionalna, Wyd
E Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 56-57, 2011
72011
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
G Marian, Ł Ewa
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 55, 2009
72009
Teoretyczne aspekty konkurencyjności,[w:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia, E Łaźniewska
Red. M. Gorynia, M. Łaźniewska, PWN, Warszawa, 2009
62009
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością,[W:] Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
Koncepcje, strategie, przykłady, PWN, Warszawa, 2012
52012
red.(2002)
M Gorynia
Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do …, 0
5
Wybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji
E Łaźniewska, D Czyżewska
Samorząd Terytorialny, 28-42, 2011
42011
Kompendium wiedzy o konkurencyjności międzynarodowej
M Gorynia, E Łaźniewska
Wydawnictwo AE, Poznań, 10-37, 2008
42008
Uczący się region, terytorialne systemy produkcyjne a procesy globalizacji
E Łaźniewska
Synteza współczesnych teorii, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a …, 2004
42004
Silny region–silna metropolia. Studia empiryczne na przykładzie nowych regionów NTS-3 w UE w okresie 1999-2005
E Łaźniewska, R Chmielewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
22010
Silny region–silna metropolia. Studia empiryczne na przykładzie nowych regionów NTS-3 w UE w okresie 1999-2005
E Łaźniewska, R Chmielewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
22010
Rozwój regionalny a planowanie przestrzenne
E Łaźniewska
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015
12015
Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni
E Łaźniewska
UE w Poznaniu, Poznań, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20