Ewa Łaźniewska
Ewa Łaźniewska
dr hab. Uniwersyetet Ekonomiczny
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Konwergencja regionalna
E Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 204-205, 2011
552011
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje-strategie-przykłady, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 152, 2012
512012
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje-strategie-przykłady, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 152, 2012
512012
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna …, 2012
242012
Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów
E Łaźniewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013
222013
Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa
E Łaźniewska, T Górecki
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 1-10, 2012
132012
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych
E Łaźniewska, P Deszczyński
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
132011
Turystyka w rozwoju lokalnym
E Łaźniewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012
112012
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
G Marian, Ł Ewa
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 55, 2009
82009
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością,[W:] Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
Koncepcje, strategie, przykłady, PWN, Warszawa, 2012
72012
Konwergencja regionalna, Wyd
E Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 56-57, 2011
72011
Teoretyczne aspekty konkurencyjności,[w:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia
Gorynia, E. Łaźniewska (red), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
62009
Kompendium wiedzy o konkurencyjności międzynarodowej
M Gorynia, E Łaźniewska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2008
52008
red.(2002)
M Gorynia
Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do …, 0
5
Wybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji
E Łaźniewska, D Czyżewska
Samorząd Terytorialny, 28-42, 2011
42011
Uczący się region, terytorialne systemy produkcyjne a procesy globalizacji
E Łaźniewska
Synteza współczesnych teorii, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a …, 2004
42004
Rozwój regionalny a planowanie przestrzenne
E Łaźniewska
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015
32015
Silny region–silna metropolia. Studia empiryczne na przykładzie nowych regionów NTS-3 w UE w okresie 1999-2005
E Łaźniewska, R Chmielewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
22010
Silny region–silna metropolia. Studia empiryczne na przykładzie nowych regionów NTS-3 w UE w okresie 1999-2005
E Łaźniewska, R Chmielewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
22010
Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni
E Łaźniewska
UE w Poznaniu, Poznań, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20