Obserwuj
Ewa Łaźniewska
Ewa Łaźniewska
dr hab. Uniwersyetet Ekonomiczny
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Konwergencja regionalna
E Nowińska-Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
632011
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje–strategie–przykłady. PWN, Warszawa, 2012
572012
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje–strategie–przykłady. PWN, Warszawa, 2012
572012
Konkurencyjność regionalna: koncepcje, strategie, przykłady
E Nowińska-Łaźniewska, M Gorynia
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
492012
Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością
E Łaźniewska, R Chmielewski, P Nowak
W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna …, 2012
302012
Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów
E Łaźniewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013
292013
Konkurencyjność regionalna
M Gorynia, E Łaźniewska
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
162012
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych
E Łaźniewska, P Deszczyński
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
162011
Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa
E Łaźniewska, T Górecki
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 1-10, 2012
142012
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
G Marian, Ł Ewa
Warszawa: PWN, 2009
142009
Turystyka w rozwoju lokalnym
E Łaźniewska
Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012
132012
Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city
E Łaźniewska
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 105-117, 2019
102019
Konwergencja regionalna, Wyd
E Łaźniewska, T Górecki, R Chmielewski
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 56-57, 2011
82011
Gospodarka cyfrowa-rozwój regionalny-odporność
E Łaźniewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2022
52022
Istota koncepcji smart city
E Łaźniewska
Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city. Rozwój Regionalny i …, 2020
52020
Kompendium wiedzy o konkurencyjności międzynarodowej
M Gorynia, E Łaźniewska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2008
52008
Uczący się region, terytorialne systemy produkcyjne a procesy globalizacji
E Łaźniewska
Synteza współczesnych teorii, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a …, 2004
52004
Rozwój regionalny a planowanie przestrzenne
E Łaźniewska
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015
42015
Wybrane czynniki określające konkurencyjność regionów uczących się we Francji
E Łaźniewska, D Czyżewska
Samorząd Terytorialny, 28-42, 2011
42011
Green Smart City as a New Paradigm of Local Development
E Łaźniewska, I Janicka, T Górecki
Problemy Ekorozwoju 16 (2), 2021
32021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20