Tomasz Tymiński
Tomasz Tymiński
Unknown affiliation
Verified email at upwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of vegetation on flow conditions in the “Nature-Like” fishways
T Tymiński, T Kałuża
Rocznik Ochrona Środowiska 15 (1), 348-360, 2013
152013
Investigation of mechanical properties and flow resistance of flexible riverbank vegetation
T Tymiński, T Kałuża
Polish Journal of Environmental Studies 21 (1), 201-207, 2012
132012
Hydraulic model investigation of flow conditions for floodplains with coniferous and deciduous shrubs
T Tymiński
Polish Journal of Environmental Studies 21 (4), 1047-1052, 2012
92012
Assessment and classification of the ecological status of rivers in Poland according to the requirements of the Water Framework Directive.
T Kałuża, K Pietruczuk, K Szoszkiewicz, T Tymiński
WasserWirtschaft-Hydrologie, Wasserbau, Hydromechanik, Gewässer, Ökologie …, 2014
72014
Hydraulic research for successful fish migration improvement–” nature-like” fishways
A Teppel, T Tyminski
Civil and Environmental Engineering Reports, 125--137, 2013
72013
Hydraulic model research on bridge piers based on the example of selected bridges in Opole
T Tyminski
Rocznik Ochrona Srodowiska 12, 879-893, 2010
62010
Analysis of water management of the michalice reservoir in relation to its functions
M Wiatkowski, C Rosik-Dulewska, T Tymiński
Ecological Chemistry and Engineering. A 17 (11), 1505-1516, 2010
62010
Analysis of the potential of building ramps in hydrotechnical structures as a means of facilitating fish migration
T Tymiński, J Mumot, R Strojny, D Karpowicz
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 15 (3), 151, 2016
52016
Hydraulic Research of Sediment Transport in the Vertical Slot Fish Passes
J Mumot, T Tymiński
Journal of Ecological Engineering 17 (1), 2016
52016
MODEL TESTS OF HYDRAULIC FLOW CONDITIONS IN THE VEGETATION BUILD-UP FISHWAY
T Tymiński, J Mumot
Inżynieria Ekologiczna 2015 (44), 227-234, 2015
32015
Badania modelowe hydraulicznych warunków przepływu w przepławce z zabudową roślinną
T Tymiński, J Mumot
Inżynieria Ekologiczna, 227--234, 2015
32015
Charakterystyczne parametry do opisu gęstości roślin w korytach rzecznych
T Tyminski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2008
32008
A potential engineering solution to facilitate upstream movement of fish in mountain rivers with weirs: Southern Carpathians, the Azuga River
R Voicu, A Radecki-Pawlik, T Tymiński, M Mokwa, R Sotir, L Voicu
Journal of Mountain Science 17 (3), 501-515, 2020
22020
Assessment of the effect of vegetation on the transition of the flood wave using hydraulic 2D models
K Wolski, T Tyminski, PB Dabek
E3S Web of Conferences 44, 00195, 2018
22018
Analysis of ice phenomena hazard on the middle Odra river
K Wolski, T Tymiński, B Głuchowska
Annals of Warsaw University of Life Sciences–SGGW. Land Reclamation 49 (4 …, 2017
22017
Zastosowanie CCHE2D do modelowania warunków hydrodynamicznych małego cieku
M Grobelny, J Kubicz, T Tymiński
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska, 2014
22014
Hydrauliczne badania modelowe filarów mostowych na przykładzie wybranych mostów Opola
T Tymiński
Rocznik Ochrona Środowiska 12, 879-893, 2010
22010
Studies on the threshold density of Phragmites australis plant concentration as a factor of hydraulic interactions in the riverbed
K Wolski, T Tymiński
Ecological Engineering 151, 105822, 2020
12020
Basics of Hydrology for Streams and Rivers
A Cupak, A Wałęga
Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial …, 2017
12017
Ocena zanieczyszczenia wód podziemnych metalami ciężkimi (Cu, Ni, Cd, Pb) w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych rud miedzi
M Domańska, J Kubicz, W Fiałkiewicz, MF Gruszczyński, S Czaban, ...
Przemysł Chemiczny 96 (2), 348--353, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20