Jerzy Chmiel
Jerzy Chmiel
Politechnika Warszawska, Wydział GiK
Zweryfikowany adres z vp.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Common criteria for risk area identification according to soil threats
MZ Wolf Eckelmann, Rainer Baritz, Stanislav Bialousz, Pavol Bielek, Florence ...
Office for Official Publications of the European Communities, 2006
1422006
Orthorectification and geometric quality assessment of very high spatial resolution satellite imagery for Common Agricultural Policy purposes
J Chmiel, S Kay, P Spruyt
Proceedings of XXth ISPRS congress, 12-23, 2004
432004
Vertical accuracy assessment of SRTM C-band DEM data for different terrain characteristics
R Zielinski, J Chmiel
New developments and challenges in remote sensing (ed. BOCHENEK Z …, 2007
102007
Reliability Analysis of Highway Emergency Response Systems/ANALIZA NIEZAWODNOSCIOWA AUTOSTRADOWYCH SYSTEMOW LACZNOSCI ALARMOWEJ
M Siergiejczyk, J Chmiel, A Rosinski
Journal Of KONBiN 24 (1), 105, 2012
72012
Wykorzystanie zdjęć satelitarnych i technologii GIS w aktualizacji jednostek glebowo-krajobrazowych–przykłady dla opracowań małoskalowych
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
62010
Knowledge based classification of landscape objects combining satellite and ancillary data
J Chmiel, T Gumbricht
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, (XVIII ISPRS …, 1996
61996
Thematic accuracy assessment for object based classification in agriculture areas: Comparative analysis of selected approaches
J Chmiel, A Fijałkowska
GEOBIA (Geographic Object-Based Image Analysis) 38 (4), C7, 2010
52010
Geoportal GS Soil Poland
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Roczniki Geomatyki 10 (Zeszyt 4,), 7-16, 2012
4*2012
Zastosowanie teledetekcji i GIS do zwiększenia dokładności opisu struktury przestrzennej obszaru zlewni
J Chmiel
Faculty of Geodesy and Cartography, 2002
42002
Przykład wykorzystania sieci neuronowych w cyfrowej klasyfikacji i pokrycia terenu
J Chmiel
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 12, 63-78, 2002
42002
Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy
J Chmiel, A Fijałkowska, H Łoś
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 12 (1 (63)), 31-39, 2014
32014
Use of remote sensing in control of good agricultural and environmental conditions on agricultural farms
J Pluto-Kossakowska, K Osińska-Skotak, A Fijałkowska, J Chmiel
Ecological Questions 17, 75-87, 2013
32013
Nauczanie na odległość w zakresie geodezji i kartografii–przykład tworzenia uzupełniającej formy kształcenia
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
32010
Geo-object based VHR image classification supported by GIS layers and expert knowledge
J Chmiel, A Fijałkowska
GEOBIA, 1682-1777, 2008
32008
Examples of object based approach in land cover classification of VHR satellite image for agricultural areas
J Chmiel
Proceeding of the 1st International Conference on Object Oriented Image …, 2006
32006
The evaluation of usability of VHR satellite images for land cover/land use identification in agricultural landscape
J Chmiel, K Lady-Druzycka, J Pluto-Kossakowska, K Osinska-Skotak, ...
Global Developments in Environmental Earth Observation from Space, 427-435, 2006
32006
System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej
R Słowikowski, A Fijałkowska, J Chmiel
Roczniki Geomatyki 12, 2014
22014
Analizy przestrzenne i modelowanie
J Chmiel
Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, 217-266, 2013
2*2013
Cyfrowa analiza zdjęcia satelitarnego VHR dla pozyskiwania danych o pokryciu terenu–podejście obiektowe i pikselowe
J Chmiel, A Fijałkowska, Ł Woronkiewicz
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 2007
22007
Baza Danych Przestrzennych dla gleb zlewni Odry
S Białousz, J Chmiel, A Głażewski, K Osińska-Skotak, Pluto-Kossakowska
X Konferencja Naukowo-Techniczna - 'Systemy Informacji przestrzennej'; 12-14 …, 2000
22000
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20