Michał Dyk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Application of IoT in military operations in a smart city
FT Johnsen, Z Zieliński, K Wrona, N Suri, C Fuchs, M Pradhan, J Furtak, ...
2018 International Conference on Military Communications and Information …, 2018
332018
Agent-based M&S of smart sensors for knowledge acquisition inside the Internet of Things and sensor networks
M Dyk, A Najgebauer, D Pierzchała
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 224-234, 2015
162015
SenseSim: An agent-based and discrete event simulator for Wireless Sensor Networks and the Internet of Things
M Dyk, A Najgebauer, D Pierzchala
2015 IEEE 2nd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 345-350, 2015
142015
The qualitative and quantitative support method for capability based planning of armed forces development
A Najgebauer, R Antkiewicz, M Chmielewski, M Dyk, R Kasprzyk, ...
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 212-223, 2015
132015
Exploiting smart city IoT for disaster recovery operations
N Suri, Z Zielinski, M Tortonesi, C Fuchs, M Pradhan, K Wrona, J Furtak, ...
2018 IEEE 4th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 458-463, 2018
92018
Distributed military simulation augmented by computational collective intelligence
D Pierzchała, M Dyk, A Szydłowski
International Conference on Computational Collective Intelligence, 399-408, 2011
92011
Augmented perception using Internet of Things
M Dyk, A Najgebauer, D Pierzchala
Information Systems Architecture and Technology: Selected Aspectss of …, 2014
72014
A computer system for CBRN contamination threats analysis support, prediction their effects and alarming the population: polish case study
Z Tarapata, R Antkiewicz, M Chmielewski, M Dyk, R Kasprzyk, W Kulas, ...
MATEC Web of Conferences 125, 02012, 2017
42017
Criminal procedure management based on BPM simulation
R Antkiewicz, M Dyk, R Kasprzyk, A Najgebauer, D Pierzchała, ...
Information Systems in Management 2 (2), 87-99, 2013
42013
Combat triage support using the Internet of Military Things
M Dyk, M Chmielewski, A Najgebauer
2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2017
32017
Koncepcja szkoleniowej konfiguracji systemu wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i alarmowania (WAZkA)
Z Tarapata, M Dyk, R Kasprzyk, W Kulas, D Pierzchała, J Kołdej
Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Zagrożenia CBRNE, 123-136, 2016
32016
Sieci sensorowe dla potrzeb pozyskiwania danych w symulacji wielorozdzielczej
A Najgebauer, M Dyk
Symulacja w Badaniach i Rozwoju 2 (4), 2011
32011
Modelowanie i symulacja sieci IoT w symulatorze SenseSim
A Najgebauer, M Dyk, D Pierzchała
Symulacja w Badaniach i Rozwoju 6 (1), 2015
12015
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny
G Abgarowicz, R Antkiewicz, P Ciepiela, M Dyk, D Dziwisz, Z Fałek, ...
Instytut Kościuszki, 2014
12014
Model symulacyjny sieci sensorowej na potrzeby systemów fuzji danych
M Dyk, A Najgebauer, D Pierzchała
Symulacja w Badaniach i Rozwoju 4 (4), 2013
12013
Numeryczno-doświadczalna weryfikacja projektu analitycznego wentylatora osiowego
ZM Tarapata, RJ Antkiewicz, M Chmielewski, MJ Dyk, RK Kasprzyk, ...
Mechanik: miesiecznik naukowo-techniczny, 2019
2019
A Computer System for CBRN Contamination Threats Analysis Support, Prediction Their Effects and Alarming the Population: Polish Case Study
RJ Antkiewicz, M Chmielewski, MJ Dyk, RK Kasprzyk, WM Kulas, ...
MATEC Web of Conferences 125, 2017
2017
Computer support services of contamination threats analysis and alarming in WAZkA system for Polish KSWSiA
Z Tarapata, R Antkiewicz, M Chmielewski, M Dyk, R Kasprzyk, W Kulas, ...
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 66 (4), 15-30, 2017
2017
Usługi informatycznego wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i ostrzegania ludności w systemie WAZkA na potrzeby KSWSiA
Z Tarapata, R Antkiewicz, M Chmielewski, M Dyk, R Kasprzyk, W Kulas, ...
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 66 (4), 2017
2017
Sieci sensorowe dla potrzeb pozyskania danych w symulacji wielorozdzielczej
MJ Dyk, A Najgebauer
Symulacja w Badaniach i Rozwoju 2 (4), 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20