Aldona Lipka
Aldona Lipka
Nicolaus Copernicus University in Torun /Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,https://www.umk.pl
Zweryfikowany adres z doktorant.umk.pl
TytułCytowane przezRok
Nazwisko postaci historycznej jako znak towarowy w aspekcie komunikacji marketingowej-studium przypadku Cafe Chopin /The name of a historical figure as a trademark in …
A Lipka
Marketing i Rynek, 341-348, 2015
22015
Postacie historyczne jako źródło przewagi konkurencyjnej regionu /Historical figures as source of regional competitive advantage
A Lipka
Marketing i Rynek, 190-198, 2015
22015
Wykorzystanie postaci historycznych w komunikacji marketingowej - analiza porównawcza sytuacji w Polsce i w USA
A Lipka
Marketing i Rynek, 40-53, 2018
2018
Wyzwania etyczne w kontekście wykorzystania postaci historycznych w budowaniu świadomości marki/ The ethical challenges in using of historical figures in branding
A Lipka
Marketing i Rynek nr 6/2017 Rok XXIV nr 6 (czerwiec ISSN 1231-7853), 2017
2017
Wykorzystanie postaci historycznych w komunikacji marketingowej z perspektywy badań empirycznych i etyki
A Lipka
Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, ISSN 2081-5964, https://www.uprp.pl …, 2017
2017
Analiza zależności przyczynowych w sensie Grangera w obszarze liczby zgłoszeń ochrony znaków towarowych w latach 2010–2015
JP Aldona Lipka
B. Czerniachowicz, K. Szopik-Depczynska (red.), Problemy zarzadzania we …, 2016
2016
Teoretyczne aspekty zależności przyczynowych w odniesieniu do ogólnej liczby zgłoszeń ochrony znaków towarowych i liczby zgłoszeń ochrony znaków towarowych w kategorii alkohole
JP Aldona Lipka
B. Czerniachowicz, K. Szopik-Depczynska (red.), Problemy zarzadzania we …, 2016
2016
Wizerunek szkół wyższych wśród absolwentów jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce
A Lipka
Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, red. J. Pakuła. Do …, 2015
2015
Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców /Bounded rationality and heuristics in buyer decision process
A Lipka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy …, 2015
2015
Megatrendy w procesach decyzyjnych /The impact of megatrends on the modern people decision-making process
A Lipka
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 37-42, 2015
2015
Zintegrowana komunikacja marketingowa w szkolnictwie wyższym /Integrated marketing communication in higher education
A Lipka
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania : uniwersalność versus …, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–11