Obserwuj
Piotr Banaszyk
Piotr Banaszyk
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
E Urbanowska-Sojkin, P Banaszyk, H Witczak
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
4742007
Strategiczna odnowa przedsiÄ™ biorstwa
P Banaszyk, S Cyfert
Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2007
572007
Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie
P Banaszyk, R Fimińska-Banaszyk, A Stańda
Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1997
401997
Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami
P Banaszyk
Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1998
391998
Podstawy organizacji i zarządzania
P Banaszyk, R Fimińska-Banaszyk
Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 1997
381997
Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19
P Banaszyk, P Deszczyński, M Gorynia, K Malaga
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 305 (1), 53-86, 2021
262021
Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
P Banaszyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
182011
Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem,[w:] Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red
P Banaszyk
E. Urbanowska-Sojkin. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2004
162004
The Covid-19 pandemic as a potential change agent for selected economic concepts.
P Banaszyk, P Deszczyński, M Gorynia, K Malaga
Entrepreneurial Business & Economics Review 9 (4), 2021
152021
Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębioestwem: teoria i praktyka
E Urbanowska-Sojkin
Akad. Ekonomiczna w Poznaniu, 2004
152004
Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
P Banaszyk
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 7-27, 2004
152004
Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną
P Banaszyk
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2014
142014
Logistyka w biznesie międzynarodowym
P Banaszyk, E Gołembska
Wydawnictwo Naukowo - Techniczne Warszawa 1, 164, 2015
132015
U podstaw metodologii nauk o zarządzaniu
P Banaszyk
Współczesne Zarządzanie, 61-71, 2007
122007
Pandemia COVID-19 a konkurencyjność przedsiębiorstwa
P Banaszyk, M Gorynia
ICAN Management Review 4 (4), 68-73, 2020
92020
Zmiana kluczowych problemów strategicznych w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami
P BANASZYK
1.1. Trzcieliński S., Jasiak A., Borucki A. Quo Vadis-Czyli dokąd zmierza …, 2013
92013
Świat w obliczu pandemii
M Gorynia, P Banaszyk, WW Budner, B Jankowska, ...
CeDeWu, 2021
82021
Sustainable supply chain management in the perspective of sharing economy
P Banaszyk, A Łupicka
Sustainable Logistics and Production in Industry 4.0: New Opportunities and …, 2020
82020
Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
P Banaszyk, E Urbanowska-Sojkin, H Witczak
PWE, Warszawa, 2004
82004
i Witczak, H.(2007)
E Urbanowska-Sojkin, P Banaszyk
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, 0
8
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20