Follow
Agata Basińska-Zych
Agata Basińska-Zych
Doctor in Physical Culture and Sport Science, WSB University in Poznań
Verified email at wsb.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Organizational and individual outcomes of health promotion strategies—a review of empirical research
A Basińska-Zych, A Springer
International journal of environmental research and public health 18 (2), 383, 2021
302021
Sport and tourism as elements of place branding: A case study on Poland
A Lubowiecki-Vikuk, A Basińska-Zych
252011
The concept of preventing negative consequences of work overload based on positive interactions between work and life, and promotion of workers' healthy behaviors
A Basińska-Zych, A Springer
CENTRAL EUROPEAN REVIEW OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1 (2), 45-75, 2017
92017
ROLA SAMORZĄDU LOKALNEGO W ROZWOJU TURYSTYKI W WARUNKACH KRYZYSU EKONOMICZNEGO-NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.
S Bosiacki, A Basińska-Zych
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2012
92012
Interwencjonizm samorządowy w obszarze turystyki i rekreacji w wybranych państwach Unii Europejskiej
A Basińska-Zych, A Lubowiecki-Vikuk
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (4), 25-37, 2010
82010
Occupational burnout and chronic fatigue in the work of academic teachers–moderating role of selected health behaviours
A Springer, K Oleksa-Marewska, A Basińska-Zych, I Werner, S Białowąs
Plos one 18 (1), e0280080, 2023
62023
Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej w wybranych państwach Unii Europejskiej
A Basińska-Zych, S Bosiacki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 79 …, 2011
62011
Social and economic conditioning of recreational activity and migration of inhabitants of the Poznań Metropolis
A Basińska-Zych, B Hołderna-Mielcarek
Studia Periegetica 20 (4), 39-64, 2017
42017
Eventy sportowe jako element strategii marketingowej miasta w kontekście współczesnych tendencji na rynku sportowo-rekreacyjnym
A Basińska-Zych, B Hołderna-Mielcarek
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej 63 (6), 53-78, 2015
42015
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki
A Basińska-Zych
rozprawa doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział …, 2012
42012
Turystyka i rekreacja w dokumentach strategicznych wybranych gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego
A Basińska-Zych
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2012
32012
Physical Activity as a Moderator of a Relationship between Work-Related Hazards and Professional Burnout of Polish Academics
A Basińska-Zych, A Springer
Eurasian Business Perspectives: Proceedings of the 26th and 27th Eurasia …, 2020
22020
Wpływ turystyczno-rekreacyjnych zachowań mieszkańców na rozwój innowacyjnej oferty metropolii na przykładzie Poznania
A Basińska-Zych, B Hołderna-Mielcarek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 49-59, 2017
22017
Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Metropolis
B Hołderna-Mielcarek, A Basińska-Zych, A Kaiser
European Journal of Service Management 23 (3), 21-30, 2017
12017
Zachowania wolnoczasowe odwiedzających wybrane centra handlowe na przykładzie aglomeracji poznańskiej
A Basińska-Zych, AP Lubowiecki-Vikuk
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 63 (6), 2015
12015
Samorząd lokalny jako podmiot tworzący warunki do rozwoju przedsiębiorczości w opinii przedstawicieli branży turystyczno-rekreacyjnej w województwie wielkopolskim
A Basińska-Zych
Studia Periegetica, 125-149, 2014
12014
Aktywność rekreacyjna mieszkańców metropolii Poznań czynnikiem rozwoju metropolitarnego produktu turystyki aktywnej
A Basińska-Zych, B Hołderna-Mielcarek, A Kaiser
Intercathedra, 219-229, 2018
2018
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywności i migracji rekreacyjnych mieszkańców metropolii Poznań
A Basińska-Zych, B Holderna-Mielcarek
Studia Periegetica 20, 39-64, 2017
2017
Wybrane determinanty aktywności fizycznej mieszkańców Metropolii Poznań na podstawie kwestionariusza IPAQ
A Basińska-Zych, A Kaiser
Studia Periegetica 20, 13-38, 2017
2017
Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
A Basińska-Zych, B Hołderna-Mielcarek, A Kaiser
European Journal of Service Management 23, 21-30, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20