Danuta Plecka
Danuta Plecka
profesor UMK, UZ
Verified email at umk.pl
TitleCited byYear
Obywatelskie kompetencje polityczne
D Plecka, A Turska-Kawa, W Wojtasik
Kultura i edukacja 3 (96), 73-94, 2013
92013
Psychological determinants of civic engagement
D Plecka, A Turska-Kawa
22017
Social Security as a Factor Contributing to the Evolution of the Political System in Poland after the Parliamentary Elections of 2015
J Marszałek-Kawa, D Plecka
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2017
12017
Obywatelskie kompetencje polityczne a wybrane motywy podejmowania decyzji wyborczych
R Alberski, D Plecka
Political Preferences 10, 71-86, 2015
12015
Demokracja w Polsce po 2007 roku
D Plecka
Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, 2014
12014
Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej
D Plecka
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
12013
Democracy at the Service of the Community
D Plecka
Polish Political Science Yearbook 42 (1), 70-90, 2013
12013
Wybory samorządowe jako emanacja demokracji lokalnej
D Plecka
Nowa Polityka Wschodnia 2, 5-8, 2019
2019
Liberałowie wobec sporów o konstytucję w latach 90. XX wieku w Polsce
D Plecka
Horyzonty Polityki 9 (28), 93-107, 2018
2018
POLITICAL KNOWLEDGE AS THE BASIS FOR BUILDING MUTUAL RELATIONS IN THE INTERNATIONAL ARENA. THE CASE OF POLAND AND AZERBAIJAN
J Marszałek-Kawa, D Plecka
EUROPEAN JOURNAL OF TRANSFORMATION STUDIES 6 (1), 20-29, 2018
2018
Social Security of Citizens in the Manifesto of the Christian Democratic Union and the Christian Social Union for the 2017 Parliamentary Election in Germany
D Plecka, P Rutkowska
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2018
2018
Raport z badań w ramach projektu „Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania 2013”
R Alberski, A Łukasik-Turecka, M Musiał-Karg, D Plecka, A Turska-Kawa, ...
Roczniki Nauk Społecznych 42 (1), 185-191, 2017
2017
Bezpieczeństwo społeczne jako czynnik ewolucji systemu politycznego w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku
J Marszałek-Kawa, D Plecka
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 79-94, 2017
2017
Administracja publiczna: bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego
D Plecka, P Rutkowska
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
2017
Obywatel a partie polityczne–wstęp do analizy na przykładzie Platformy Obywatelskiej RP i Prawa i Sprawiedliwości
D Plecka
Political Preferences, 27-38, 2017
2017
Social security as an instrument for creating populist attitudes
D Plecka, P Rutkowska
Political Preferences, 115-123, 2016
2016
Wolność polityczna i własność prywatna jako wartości liberalne trwale zakorzenione w świadomości Polaków
D Plecka, P Rutkowska
Political Preferences, 121-135, 2016
2016
Administracja publiczna: wybory samorządowe 2014
D Plecka, Z Osmólska
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
2015
POLITICAL CULTURE AND THE DEMOCRATISATION OF A POLITICAL REGIME. THE CASE OF POLAND AFTER 1989
J Marszałek-Kawa, D Plecka
EUROPEAN JOURNAL OF TRANSFORMATION STUDIES 3 (2), 24-40, 2015
2015
Individualism and civic participation–an essay on a certain way of thinking about citizenship
D Plecka
Political Preferences, 89-98, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20