Ewa Wysocka
Ewa Wysocka
Prof. dr hab.Pedagogika, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zweryfikowany adres z diagmatic.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania
E Jarosz, E Wysocka
Wydawnictwo Akademickie" Żak", 2006
1162006
Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym
E Wysocka
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
782013
Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie: elementy patologii społecznej i kryminologii
A Nowak, E Wysocka
Śląsk, 2001
612001
Diagnostyka pedagogiczna: nowe obszary i rozwiązania
E Wysocka
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
432013
Doświadczanie życia w młodości-problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania: próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy …
E Wysocka
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010
422010
Człowiek a środowisko życia: podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy
E Wysocka
Wydawnictwo Akademickie" Żak", 2007
422007
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ)
E Wysocka, J Góźdź
Podręcznik testu–wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III. Kraków, MEN, 2011
212011
Młodzież a religia: społeczny wymiar religijności młodzieży
E Wysocka
Prace naukowe Uniwersytetu Śla̜skiego w Katowicach, 2000
212000
Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia–współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości–analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje
E Wysocka
Colloquium, 69-96, 2013
192013
Młodzież a religia: Prace naukowe Uniwersytetu Śla̧skiego w Katowicach; 1877
E Wysocka
Wydawn. Uniw. Śląskiego (Katowice), 2000
132000
Acoustic and thermodynamic properties of 2-ethyl-1-hexanol by means of high-pressure speed of sound measurements at temperatures from (293 to 318) K and pressures up to 101 MPa
E Zorȩbski, M Dzida, E Wysocka
Journal of Chemical & Engineering Data 56 (5), 2680-2686, 2011
112011
„My” i „oni”–dlaczego tak trudno być razem
E Wysocka
Odpowiedź pedagoga, psychologa i socjologa,[w:] Migracja, uchodźstwo …, 2007
112007
Diagnoza pozytywna w resocjalizacji
E Wysocka
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
102019
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe-próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji
B Ostafińska-Molik, E Wysocka
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014
102014
System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież
E Wysocka
Kwartalnik pedagogiczny 194 (4), 123-145, 2003
102003
Religijność a tolerancja: obszary zależności
E Wysocka
Nomos, 2000
102000
Nastawienia życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej: analiza porównawcza
EK Wysocka, B Ostafińska-Molik
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 7 (1 (22)), 2014
92014
Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne a typ rodziny pochodzenia–analiza teoretyczna i wyniki badań
B Ostafińska-Molik, E Wysocka
Resocjalizacja Polska= Polish Journal of Social Rehabilitation, 2014
82014
Doświadczenie życia w młodości—problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy …
E Wysocka
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009
82009
Podobnie niedostosowani, a mimo to różni
E Wysocka, B Ostafińska-Molik
Polaryzacje samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków …, 2016
72016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20