Mirosław Szreder
Mirosław Szreder
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Metody i techniki sondażowych badań opinii
M Szreder
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
3122010
Informacje a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regrecji
M Szreder
Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 1994
371994
Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych
M Szreder
Przegląd Statystyczny 57 (4), 168-174, 2010
342010
O weryfikacji i falsyfikacji hipotez
M Szreder
Przegląd Statystyczny 57 (2-3), 82-88, 2010
122010
Zmiany w strukturze całkowitego błędu badania próbkowego
M Szreder
Wiadomości Statystyczne, 4-12, 2015
112015
Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce
K Migdał-Najman, M Szreder
Marketing i Rynek 11 (20), 2-8, 2013
112013
Od klasycznej do częstościowej i personalistycznej interpretacji prawdopodobieństwa
M Szreder
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 1-10, 2004
112004
Badania opinii
M Szreder
Wydawn. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002
92002
Demografia oderwana od populacji ludzkiej?
C Domański, M Szreder
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 36-40, 2010
82010
Wykształcenie a długość i jakość życia
M Szreder
Polityka Społeczna 7 (40), 1-6, 2013
72013
Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego
M Szreder
Pieniądze i Więź 3 (8), 177, 2000
72000
Nowe źródła informacji i ich wykorzystywanie w podejmowaniu decyzji
M Szreder
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2017
62017
Znaczenie informacji spoza próby w badaniach statystycznych
M Szreder, G Krzykowski
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1, 157-168, 2005
62005
Prior probabilities-the pleasure of bayesian inference
M Szreder
Przegląd Statystyczny 49 (4), 7-17, 2002
62002
Big data wyzwaniem dla człowieka i statystyki
M Szreder
Wiadomości Statystyczne, 1-11, 2015
52015
Kompensacja szkód powodziowych na przykładzie Bogatyni
M Szreder, E Wycinka, D Gajda
Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia …, 2012
52012
Wybór próby badawczej-aspekt etyczny i naukowy
M Szreder
Marketing i rynek, 24-27, 2012
52012
Znaczenie informacji spoza próby w badaniach ankietowych
M Szreder
Marketing i Rynek, 20-24, 2005
52005
Metody i techniki sondażowych badań opinii (Methods and techniques of opinion polls)
S Mirosław
Warszawa: PWE, 2004
52004
O niektórych nowych wyzwaniach i oczekiwaniach wobec statystyki
M Szreder
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 1-9, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20