Obserwuj
Daniel Kaszubowski
Daniel Kaszubowski
doktor ekonomii, Politechnika Gdańska
Zweryfikowany adres z pg.gda.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Applying a mesoscopic Transport Model to analyse the effects of urban freight regulatory measures on transport emissions—An assessment
J Oskarbski, D Kaszubowski
Sustainability 10 (7), 2515, 2018
302018
Potential for ITS/ICT solutions in urban freight management
J Oskarbski, D Kaszubowski
Transportation Research Procedia 16, 433-448, 2016
272016
A method for the evaluation of urban freight transport models as a tool for improving the delivery of sustainable urban transport policy
D Kaszubowski
Sustainability 11 (6), 1535, 2019
252019
EVALUATION OF URBAN FREIGHT TRANSPORT MANAGEMENT MEASURES.
D Kaszubowski
LogForum 8 (3), 2012
252012
Implementation of Weigh-in-Motion system in freight traffic management in urban areas
J Oskarbski, D Kaszubowski
Transportation Research Procedia 16, 449-463, 2016
242016
Recommendations for urban freight policy development in Gdynia
D Kaszubowski
Transportation research procedia 12, 886-899, 2016
202016
Zastosowanie benchmarkingu w logistyce miejskiej
D Kaszubowski
Logistyka 5 (201), 1, 2011
142011
Urban freight transport demand modelling and data availability constraints
D Kaszubowski
Advanced Solutions of Transport Systems for Growing Mobility: 14th …, 2018
122018
Determination of objectives for urban freight policy
D Kaszubowski
LogForum 10, 409-422, 2014
112014
Strategia transportu i mobilności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030
L Michalski, K Jamroz, K Grzelec, S Grulkowski, D Kaszubowski, ...
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot: Gdańsk, Poland, 2015
82015
Factors influencing the choice of freight transport models by local government
D Kaszubowski
Transportation Research Procedia 39, 133-142, 2019
72019
Sposoby wykorzystania rozwiązań telematycznych w tworzeniu zrównoważonych systemów transportu miejskiego
D Kaszubowski, J Oskarbski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12 (12), 185-193, 2011
72011
Adapting new tools of urban freight management based on Gdynia’s dedicated delivery bays example–an analysis of the process
D Kaszubowski, A Pawłowska, K Marszałkowska
Transportation Research Procedia 30, 265-274, 2018
62018
Rozwój miast ukierunkowany na optymalne wykorzystanie transportu zbiorowego
D Kaszubowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12, 175-184, 2011
52011
Gdynia’s Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) and its development
M Wołek, M Czapnik, E Czermanski, Ł Franek, J Furkal, K Hebel, ...
Gdynia: European Union, Civitas Dyn@ mo, 2016
42016
Analiza uwarunkowań powstania miejskiego centrum konsolidacyjnego w Gdańsku
D Kaszubowski
Logistyka, 2012
42012
Symulacja procesu wyboru metody wykrywania zdarzeń drogowych
D Kaszubowski, J Oskarbski
Logistyka, 987-994, 2012
42012
Metoda AHP/ANP jako narzędzie wyboru wariantów inwestycji drogowej z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa ruchu drogowego
M Budzyński, D Kaszubowski
Logistyka 6, 2405-2413, 2014
32014
Telematyka w logistycznym zarządzaniu transportem w miastach
D Kaszubowski, J Oskarbski
Logistyka, 2011
32011
A Concept of Freight Traffic Flow Regulations in the City of Gdansk
D Kaszubowski, F Heleniak
Sustainable Transport Development, Innovation and Technology: Proceedings of …, 2017
22017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20