Daniel Kaszubowski
Daniel Kaszubowski
doktor ekonomii, Politechnika Gdańska
Verified email at pg.gda.pl
TitleCited byYear
EVALUATION OF URBAN FREIGHT TRANSPORT MANAGEMENT MEASURES.
D Kaszubowski
LogForum 8 (3), 2012
162012
Potential for ITS/ICT solutions in urban freight management
J Oskarbski, D Kaszubowski
Transportation Research Procedia 16, 433-448, 2016
112016
Recommendations for urban freight policy development in Gdynia
D Kaszubowski
Transportation research procedia 12, 886-899, 2016
112016
Zastosowanie benchmarkingu w logistyce miejskiej
D Kaszubowski
Logistyka 5, 2011, 2011
112011
Implementation of Weigh-in-Motion system in freight traffic management in urban areas
J Oskarbski, D Kaszubowski
Transportation Research Procedia 16, 449-463, 2016
102016
DETERMINATION OF OBJECTIVES FOR URBAN FREIGHT POLICY.
D Kaszubowski
LogForum 10 (4), 2014
92014
Applying a Mesoscopic Transport Model to Analyse the Effects of Urban Freight Regulatory Measures on Transport Emissions—An Assessment
J Oskarbski, D Kaszubowski
Sustainability 10 (7), 2515, 2018
72018
Urban freight transport demand modelling and data availability constraints
D Kaszubowski
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2017
52017
Analiza uwarunkowań powstania miejskiego centrum konsolidacyjnego w Gdańsku
D Kaszubowski
Logistyka, 2012
42012
Sposoby wykorzystania rozwiązań telematycznych w tworzeniu zrównoważonych systemów transportu miejskiego
D Kaszubowski, J Oskarbski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12, 185-193, 2011
42011
Gdynia’s Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) and its development
M Wołek, M Czapnik, E Czermanski, Ł Franek, J Furkal, K Hebel, ...
Gdynia: European Union, Civitas Dyn@ mo, 2016
32016
Metoda AHP/ANP jako narzędzie wyboru wariantów inwestycji drogowej z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa ruchu drogowego
M Budzyński, D Kaszubowski
Logistyka 6, 2405-2413, 2014
32014
Rozwój miast ukierunkowany na optymalne wykorzystanie transportu zbiorowego
D Kaszubowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12, 175-184, 2011
32011
Rozwój metropolitalnego systemu transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji Portland USA
D Kaszubowski
Transport Miejski i Regionalny, 16-22, 2011
22011
Telematyka w logistycznym zarządzaniu transportem w miastach
D Kaszubowski, J Oskarbski
Logistyka, 2011
22011
Adapting new tools of urban freight management based on Gdynia’s dedicated delivery bays example–an analysis of the process
D Kaszubowski, A Pawłowska, K Marszałkowska
Transportation Research Procedia 30, 265-274, 2018
12018
Relevance of Urban Freight Transport Modelling Towards the Challenges of Urban Freight Policy
D Kaszubowski
TranSopot Conference, 122-134, 2017
12017
Modelowanie rozwoju regionalnej sieci połączeń kolejowych z wykorzystaniem metody analitycznego procesu sieciowego
D Kaszubowski
Logistyka, 5269-5278, 2014
12014
Proces zarządzania realizacją działań dotyczących miejskiego transportu ładunków
D Kaszubowski
Logistyka, 2802--2812, 2014
12014
Badanie jakości usług transportu zbiorowego na nowej trasie tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe
D Kaszubowski
TTS Technika Transportu Szynowego, 49-60, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20