Obserwuj
Fatih Çetin
Fatih Çetin
Zweryfikowany adres z baskent.edu.tr - Strona g³ówna
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
HN Basım, F Çetin
Türk Psikiyatri Dergisi 22 (2), 104-114, 2011
5952011
Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması
F Çetin, N Basım
Amme İdaresi Dergisi 45 (1), 121-137, 2012
4992012
Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study
M Zwilling, G Klien, D Lesjak, £ Wiechetek, F Çetin, HN Basım
Journal of Computer Information Systems 62 (1), 82-97, 2022
3882022
The effect of occupational self-efficacy on work performance through intrinsic work motivation
F Çetin, D Aşkun
Management Research Review 41 (2), 186-201, 2018
3312018
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi.
HN Basım, F Çetin, A Tabak
Turkish Journal of Psychology/Turk Psikoloji Dergisi 24 (63), 2009
3142009
Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü
F ÇETİN, HN BASIM
İŞ, GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (3), 79-94, 2011
2302011
The effects of the organizational psychological capital on the attitudes of commitment and satisfaction: A public sample in Turkey
F Çetin
European Journal of Social Sciences 21 (3), 373-380, 2011
2162011
The reliability and validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version
HN Basim, F Cetin
Turk Psikiyatri Derg 22 (2), 104, 2011
1882011
Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
F ÇETİN, H Şeşen, HN Basım
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (3), 95-108, 2013
1822013
Örgütsel vatandaşlık davranışlarının açıklanmasında örgütsel bağlılık, iş tatmini, kişilik ve örgüt kültürünün rolü
F Çetin
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi …, 2011
1802011
Psikolojik dayanıklılığın açıklanmasında beş faktör kişilik özelliklerinin rolü: Bir kanonik ilişki analizi
F Çetin, HO Yeloğlu, HN Basım
Türk Psikoloji Dergisi 30 (75), 81-92, 2015
1662015
Örgüt içi girişimcilikte öz yeterlilik algısı ve kontrol odağının rolü
F Çetin
Business and Economics Research Journal 2 (3), 69-85, 2011
1652011
Örgütsel bağlılığın tükenmişlik ile ilişkisi: öğretmenler üzerine bir araştırma
F Çetin, HN Basım, O Aydoğan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 61-70, 2011
1582011
Kişilerarası Çaşma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı
NH Şahin, HN Basim, F Çetin
Turkish Journal of Psychology, 2009
1572009
Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığın tükenmişlik üzerine etkisi: Türk kamu sektöründe bir araştırma
CH Meydan, HN Basım, F Çetin
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 57, 175-200, 2011
1282011
IZLENIM YÖNETIMI TAKTIKLERINDE BES FAKTÖR KISILIK ÖZELLIKLERININ ROLÜ: SAVUNMA SANAYIINDE BIR ARASTIRMA/THE ROLE OF BIG FIVE PERSONALITY ON IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS: A …
A Tabak, HN Basim, İ Tatar, F Çetin
Ege Akademik Bakis 10 (2), 539, 2010
1102010
DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİLEŞİMİ: KONTROL ODAĞININ ARACILIK ROLÜ
F Çetin, K Hazır, HN Basım
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1 …, 2013
1042013
ROL ÖTESİ OLUMLU DAVRANIŞLAR KİŞİSEL VE TUTUMSAL FAKTÖRLERLE ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?
F Çetin, A Fıkırkoca
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65 (04), 41-66, 2010
992010
Izlenim Yönetimi Taktiklerinde Öz Yeterlilik Algisinin Rolü
F Çetin, H Basım
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 255-269, 2010
942010
Psikolojik Sermaye, Performans, Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Etkileşimi: Cinsiyetin Düzenleyici Rolü
F Çetin, AK Varoğlu
İş ve İnsan Dergisi 2 (2), 105-113, 2015
862015
Nie można teraz wykonaĉ tej operacji. Spróbuj ponownie póĵniej.
Prace 1–20