Artur Zacniewski
Artur Zacniewski
Polish Naval Academy
Verified email at amw.gdynia.pl - Homepage
TitleCited byYear
Multi-criterion decision making in distrbiuted systems by quantum evolutionary algorithms
J Balicki, H Balicka, J Masiejczyk, A Zacniewski
Proceedings of The 2th European Conference on Computer Science, Puerto de la …, 2010
62010
Using Zernike moments in the process of automatic identification
A Zacniewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
12017
Improving accuracy of detecting dangerous objects with deep learning
A Zacniewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
12016
Comparative analysis of chosen transforms in the context of de-noising harmonic signals
A Zacniewski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 64 (3), 35-48, 2015
12015
Analiza porównawcza wybranych transformat w kontekście zobrazowania zaszumionego sygnału harmonicznego
A ZAcniewski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 64 (3), 35-48, 2015
12015
Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego
A Zacniewski
Rozprawa doktorska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki …, 2011
12011
Badania szybkości i jakości metod syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym
RZ A. Zacniewski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 67 (2), 99-108, 2018
2018
Zastosowanie algorytmów normalizacji tekstu na potrzeby syntezy mowy w urządzeniach przenośnych
MK A. Zacniewski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 67 (2), 89-97, 2018
2018
Analiza algorytmów syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym
A Zacniewski, M Kleinszmidt, R Zdunek, J Zacniewska
Edukacja-Technika-Informatyka 9 (1), 35-42, 2018
2018
Badania szybkości i skuteczności metod syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym
A Zacniewski, M Kleinszmidt, R Zdunek
Edukacja-Technika-Informatyka 9 (1), 43-51, 2018
2018
Aktywizacja ruchowa dzieci w dobie rozwoju nowych technologii–wyzwanie dla nauczycieli
M Zadarko-Domaradzka, I Momola, E Zadarko, E Polak
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
2018
Widnokrąg jako układ odniesienia dla zorientowania przestrzennego jednostki pływającej
T Bodnar, A Zacniewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
2017
Internet application to support yacht navigation
D Dakus, A Zacniewski
Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie, 68--75, 2016
2016
System rozpoznawania cyfr oparty na histogramie zorientowanych gradientów
A Zacniewski
Logistyka, 6921--6926, CD2, 2015
2015
Detekcja kodów kreskowych w obrazach za pomocą filtrów gradientowych i transformacji morfologicznych
A Zacniewski
Logistyka, 6914--6920, CD2, 2015
2015
Genetic Programming for Workload Balancing in the Comcute Grid System
J Balicki, W Korłub, J Paluszak, A Zacniewski
GUT, 2012
2012
Wybrane aspekty architektur rozproszonych systemów komputerowych
J Balicki, J Paluszak, A Zacniewski
PG, 2012
2012
Nowoczesne metody informatyczne w sprawnym wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstw bankowych
J Balicki, H Balicka, J Masiejczyk, A Zacniewski
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
2010
Reguły efektywnego projektowania semantycznych usług WWW
J Balicki, J Masiejczyk, A Zacniewski
Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2010
2010
PART ONE SELECTED PROBLEMS OF TECHNICAL EDUCATION
U DWORSKA-KACZMARCZYK, D KOZIK, A ZACNIEWSKI, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20