Artur Fabis
Artur Fabis
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland-differences, risks and threats
Ł Tomczyk, R Szotkowski, A Fabiś, A Wąsiński, Š Chudý, P Neumeister
Education and Information Technologies 22 (3), 747-767, 2017
372017
Ludzka starość. Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej
A Fabiś, JK Wawrzyniak, A Chabior
Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2015
332015
Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej
A Chabior, A Fabiś, J Wawrzyniak
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014
312014
Edukacja seniorów–odpowiedź na wymagania współczesności
A Fabiś
Edukacja Dorosłych, 33-44, 2006
212006
Ludzka starość
A Fabiś, JK Wawrzyniak, A Chabior
Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków, 2015
192015
Aktywność ApołeAzna, kulturalna i oświatowa Aeniorów
A Fabiś
132008
Troski egzystencjalne w starości. Ujęcie geragogiczne.
A Fabiś
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2018
122018
Rozwój duchowy jako atrybut dojrzałości w starości
A Fabiś
Biblioteka Gerontologii Społecznej 1 (9), 11-18, 2015
122015
Aktywność kulturalno-oświatowa osób starszych
A Fabiś
W: A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów …, 2008
92008
Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie
A Fabiś
Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005
72005
Aktywność seniorów w Internecie,[w:] A. Fabiś (red.)
A Fabiś, A Wąsiński
Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, 61-71, 2008
6*2008
Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie: wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii
A Fabiś
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005
62005
Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie: wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii
A Fabiś
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005
62005
Existential perspective of biography-related reflection in the intergenerational narrative messages
A Fabiś, A Wąsiński, Ł Tomczyk
Journal of Family History 42 (3), 326-340, 2017
52017
Ludzka starość
A Chabior, A Fabiś, JK Wawrzyniak
Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls, 2017
52017
Śmierć jako wyzwanie dla opiekunów i osób wspierających ludzi starszych
A FABIŚ, A FABIŚ
Starość zależna–opieka i pomoc społeczna, 141, 2014
52014
Człowiek dojrzały wobec trosk egzystencjalnych
A Fabiś
Edukacja Dorosłych 2, 2103, 2013
52013
Człowiek stary wobec trosk egzystencjalnych
A Fabiś
Edukacja Dorosłych, 2013
52013
Śmierć w całożyciowym procesie uczenia się
A Fabiś
Rocznik Andragogiczny, 131-145, 2011
52011
Śmierć w całożyciowym procesie kształcenia
A Fabiś
Rocznik Andragogiczny 2011, 131-146, 2011
42011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20