Obserwuj
Artur Fabis
Artur Fabis
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland-differences, risks and threats
Ł Tomczyk, R Szotkowski, A Fabiś, A Wąsiński, Š Chudý, P Neumeister
Education and Information Technologies 22 (3), 747-767, 2017
482017
Ludzka starość. Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej
A Fabiś, JK Wawrzyniak, A Chabior
Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2015
442015
Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej
A Chabior, A Fabiś, J Wawrzyniak
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014
382014
Ludzka starość
A Fabiś, JK Wawrzyniak, A Chabior
Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków, 2015
252015
Edukacja seniorów–odpowiedź na wymagania współczesności
A Fabiś
Edukacja Dorosłych, 33-44, 2006
232006
Troski egzystencjalne w starości. Ujęcie geragogiczne.
A Fabiś
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2018
172018
Aktywność ApołeAzna, kulturalna i oświatowa Aeniorów
A Fabiś
152008
Rozwój duchowy jako atrybut dojrzałości w starości
A Fabiś
EXLIBRIS SOCIAL GERONTOLOGY JOURNAL 9 (1), 11-18, 2015
142015
Aktywność kulturalno-oświatowa osób starszych
A Fabiś
W: A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów …, 2008
102008
Człowiek stary wobec trosk egzystencjalnych
A Fabiś
Edukacja Dorosłych, 2013
92013
Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie
A Fabiś
Wyższa Szkoła marketingu i Zarządzania, Sosnowiec, 2005
92005
Śmierć jako wyzwanie dla opiekunów i osób wspierających ludzi starszych
A FABIŚ, A FABIŚ
Starość zależna–opieka i pomoc społeczna, 141, 2011
72011
Wolontariat hoApiAyjny Aeniorów
A Fabiś, S Kędziora
Aktywność ApołeAzna, kulturalna i oświatowa Aeniorów, 73, 2008
72008
Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie: wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii
A Fabiś
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005
72005
Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie: wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii
A Fabiś
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005
72005
Existential perspective of biography-related reflection in the intergenerational narrative messages
A Fabiś, A Wąsiński, Ł Tomczyk
Journal of Family History 42 (3), 326-340, 2017
62017
Ludzka starość
A Chabior, A Fabiś, JK Wawrzyniak
Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017
62017
Śmierć w całożyciowym procesie uczenia się
A Fabiś
Rocznik Andragogiczny”, Warszawa–Toruń 2011, 131-144, 2011
62011
Aktywność seniorów w Internecie,[w:] A. Fabiś (red.)
A Fabiś, A Wąsiński
Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, 61-71, 2008
6*2008
Human old age
A Fabiś, JK Wawrzyniak, A Chabior
Selected issues in social gerontology. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls …, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20