Jerzy Wojciechowski
Jerzy Wojciechowski
adiunkt, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Verified email at uthrad.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessment of the safety of microprocessor-based semi-automatic block signalling system
Z Łukasik, T Ciszewski, J Młyńczak, W Nowakowski, J Wojciechowski
Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering, 137-144, 2017
132017
Logistyczne zastosowania systemów informacyjnych
T Ciszewski, J Wojciechowski
Logistyka, 2012
102012
Symulator pulpitu maszynisty
T Ciszewski, W Nowakowski, J Wojciechowski
Logistyka, 2819--2824, CD2, 2015
92015
An influence of a complex modernization of the DC traction power supply on the parameters of an electric power system
J Wojciechowski, K Lorek, W Nowakowski
MATEC Web of Conferences 180, 02001, 2018
82018
Wyposażenie laboratorium systemów sterowania i diagnostyki pojazdów szynowych w symulator pulpitu maszynisty
Z Łukasik, W Nowakowski, J Wojciechowski
Logistyka, 6917--6921, 2014
82014
Pomiary podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem mierników wirtualnych
Z Olczykowski, J Wojciechowski
Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka 2, 0
8
Awarie systemu elektroenergetycznego zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego
J Kozyra, J Wojciechowski, Z Olczykowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (6), 365--367, 2016
72016
Awarie systemu elektroenergetycznego zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego
J Kozyra, J Wojciechowski, Z Olczykowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (6), 365--367, 2016
72016
Nowoczesny układ sterowania asynchronicznego napędu trakcyjnego
J Kaska, Z Łukasik, W Nowakowski, J Wojciechowski
Logistyka 6, 5252-5257, 2014
72014
Quality of electrical energy power supply of railway traffic control devices
J Wojciechowski, Ł Stelmach, M Wójtowicz, J Młyńczak
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice, 77-86, 2018
52018
A case analysis of electrical energy recovery in public transport
K Kawałkowski, J Młyńczak, Z Olczykowski, J Wojciechowski
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2017
52017
Kogeneracja-dobór układów CHP
A Rozmarynowski, J Wojciechowski
Logistyka, 2011
42011
Wybrane problemy zasilania urządzeń srk w krajowym transporcie kolejowym
M Kornaszewski, Z Łukasik, J Wojciechowski, P Sadowski
Logistyka, CD-CD, 2008
32008
Specyfika systemu zasilania trakcji prądu stałego w odniesieniu do parametrów jakości energii elektrycznej. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej
J Wojciechowski, Z Olczykowski
Transport, 2002
32002
Analiza pracy systemu zasilania trakcji w odniesieniu do odbiorców energii, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej
J Wojciechowski, Z Olczykowski
Transport, 0
3
Przyłączanie odbiorców energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej
J Kozyra, Z Olczykowski, J Wojciechowski, R Dziocha
TTS Technika Transportu Szynowego 23, 2016
22016
Jakość energii elektrycznej w sieciach zasilających odbiory nietrakcyjne
J Wojciechowski, Z Olczykowski
Prace Naukowe Politechniki Radomskiej-Elektryka, 2003
22003
Pomiar zużycia energii elektrycznej licznikami prądu stałego w wybranych zespołach trakcyjnych
C Jakubowski, T Ciszewski, W Nowakowski, J Wojciechowski
TTS Technika Transportu Szynowego 23 (12), 306--309, 2016
12016
Tendencje zużycia energii elektrycznej wybranych obszarów zasilania
K Czarny, A Rozmarynowski, J Wojciechowski
Logistyka, 2886--2891, 2014
12014
Projekty w zakresie wykorzystania technologii satelitarnej w transporcie kolejowym
M Chrzan, J Wojciechowski
Logistyka, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20