Obserwuj
Pawel Jamroz
Pawel Jamroz
Strata Mechanics Research Institute Polish Academy od Sciences
Zweryfikowany adres z imgpan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Relationship between dynamic coefficients of two temperature sensors under nonstationary flow conditions
P Jamroz
IEEE Sensors Journal 11 (2), 335-340, 2010
172010
Effect of the continuous traverse trajectory and dynamic error of the vane anemometer on the accuracy of average velocity measurements at the cross-section of the mine heading …
P Jamróz
Archives of Mining Sciences 59 (4), 2014
72014
Dynamic properties of hot-wire anemometric measurement circuits in the aspect of measurements in mine conditions
P Jamróz, P Ligęza, K Socha
Archives of Mining Sciences 57 (3), 699--714, 2012
72012
Methods for dynamic behavior improvement of tachometric and thermal anemometers by active control
P Ligęza, P Jamróz, P Ostrogorski
Measurement 166, 108147, 2020
62020
14 Adaptive Sensors for Dynamic Temperature Measurements
P Jamróz, J Nabielec
62019
Wzorcowanie w pomiarach dynamicznych
J Nabielec, P Jamróz
Pomiary Automatyka Kontrola 59 (6), 526--528, 2013
42013
Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych
P Jamróz, P Ligęza
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 8 (1-4), 19-24, 2006
42006
Interaction between the Standard and the Measurement Instrument during the Flow Velocity Sensor Calibration Process
P Jamróz
Processes 9 (10), 1792, 2021
32021
Distribution of methane concentration in the ventilating area of the longwall
S Wasilewski, P Jamróz
Journal of Mining Science 54, 1004-1013, 2018
32018
Modele matematyczne czujników do pomiaru zmiennej temperatury gazu przy okresowo zmiennej prędkośc
P Jamróz, J Nabielec
Pomiary Automatyka Kontrola 53 (9 bis), 232-235, 2007
32007
Laboratory system for characteristics of anemometric probes testing
P Jamróz, P Ligęza
T Strata Mech I 9, 19-24, 2006
32006
Mobile data acquisition system made on USB ADC module
P Jamróz, P Ligęza
T Strata Mech I 7, 47-54, 2005
32005
Badania rozkładu stężenia metanu wzdłuż ściany wydobywczej w warunkach ruchowych
P Jamróz, S Wasilewski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 18 (1), 3--11, 2016
22016
Investigation of polynomial models of the dynamic properties of temperature sensors in case of unsteady flow
P Jamróz
Przeglad Elektrotechniczny, 196-203, 2008
22008
Hybrydowy algorytm korekcji" w ciemno" dla torów pomiarowych niskiego rzędu
J Nabielec, P Jamróz, A Skalski
Elektrotechnika i Elektronika 24, 165-171, 2005
22005
Reduction of electromagnetic interferences in measurements of fast-changing air velocity fluctuations by means of hot-wire anemometer
P Ligęza, P Jamróz, P Ostrogórski
Flow Measurement and Instrumentation 79, 101945, 2021
12021
Environmental monitoring of the underground Crystal Caves Nature Reserve in the Wieliczka Salt Mine
W Dziurzyński, P Skotniczny, P Jamróz, P Ostrogórski
12018
Badanie charakterystyk statycznych termoanemometrycznych czujników włóknowych
P Jamróz, K Socha, P Ligęza, E Poleszczyk, A Rachalski, M Zięba
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 17 (3-4), 45--53, 2015
12015
Metodyka analizy wzorcowych przepływów wykorzystywanych w badaniach własności anemometrycznych przyrządów pomiarowych
P Jamróz, K Socha, M Bujalski, P Ligęza, E Poleszczyk
Przegląd Górniczy 71 (11), 88--94, 2015
12015
Analiza wpływu właściwości dynamicznych przyrządów pomiarowych na dokładność pomiarów wybranych parametrów środowiska
P Jamróz, K Socha, P Ligęza, E Poleszczyk, P Skotniczny, M Bujalski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 16 (3-4), 31-36, 2014
12014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20