Obserwuj
Michał Wolański
Michał Wolański
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ensuring sustainable development of urban public transport: A case study of the trolleybus system in Gdynia and Sopot (Poland)
M Wołek, M Wolański, M Bartłomiejczyk, O Wyszomirski, K Grzelec, ...
Journal of Cleaner Production 279, 123807, 2021
852021
Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki
K Olejniczak, MW Kozak, B Ledzion
Karol Olejniczak, 2008
442008
Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi
M Wolański, W Paprocki, B Mazur, A Soczówka, B Jakubowski, M Czubak, ...
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2016
392016
Handbook of research methods and applications in transport economics and policy
C Nash
Edward Elgar Publishing, 2015
222015
The trolleybus as an urban means of transport in the light of the Trolley project
M Wołek, O Wyszomirski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013
222013
Workshop report–Benchmarking the outcome of competitive tendering
C Nash, M Wolański
Research in Transportation Economics 29 (1), 6-10, 2010
212010
Multi-criteria analysis in the decision-making process on the electrification of public transport in cities in poland: A case study analysis
M Wołek, A Jagiełło, M Wolański
Energies 14 (19), 6391, 2021
182021
Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce
M Wolański
Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, 2011
172011
Benchmarking and best practices in transport sector
E Marciszewska, J Pieriegud, J Pietrasik
Warsaw School of Economics, 2009
162009
Public-private Partnership: Theory, Best Practices and the Newest Polish Experience
M Wolański, W Mrozowski, M Zaremba
SGH Warsaw School of Economics. SGH Publishing House, 2017
122017
Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009-2015
A Karolak, M Pieróg, B Mazur, P Mikiel, M Wolański
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 2016
122016
Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2000-2012
C Radziewicz, K Grzelec, A Karolak, M Wolański
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 2013
122013
Transport zbiorowy poza miastami–regres, reformy, rekomendacje
M Wolański, W Mrozowski, M Pieróg
Journal of Public Governance 38 (4), 62-77, 2016
112016
Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasaĹĽerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w Ĺ› wietle przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i spoĹ ‚ecznych
O Wyszomirski
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 2008
112008
Regulation crash-test: Applying serious games to policy design
K Olejniczak, M Wolański, I Widawski
Policy Design and Practice 1 (3), 194-214, 2018
102018
Możliwości zwiększania wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych
M Wolański
Transport Miejski i Regionalny, 2010
102010
How much do we save on competitive tendering? Quantitative study of Polish cities’ experience
M Wolański
102009
Alternatywne metody hierarchizacji postulatów przewozowych oraz wyniki ich zastosowania w polskich miastach
M WOlańSKi
Transport Miejski i Regionalny, 4--9, 2012
92012
Rozwój infrastruktury transportowej w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz kluczowych strategii sektorowych
M Wolański
Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2011
92011
The impact of territorial capital on Cohesion Policy in rural Polish areas
A Mróz, Ł Komorowski, M Wolański, M Stawicki, P Kozłowska, M Stanny
Regional Studies 57 (3), 497-510, 2023
62023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20