Michał Wolański
Michał Wolański
Verified email at sgh.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki
K Olejniczak, MW Kozak, B Ledzion
Karol Olejniczak, 2008
482008
Workshop report–Benchmarking the outcome of competitive tendering
C Nash, M Wolański
Research in Transportation Economics 29 (1), 6-10, 2010
182010
Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi
M Wolański, W Paprocki, B Mazur, A Soczówka, B Jakubowski, M Czubak, ...
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2016
142016
Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce
M Wolański
Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, 2011
142011
Benchmarking and best practices in transport sector
E Marciszewska, J Pieriegud, J Pietrasik
Warsaw School of Economics, 2009
132009
Możliwości zwiększania wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych
M Wolański
Transport Miejski i Regionalny, 14--17, 2010
102010
Handbook of research methods and applications in transport economics and policy
C Nash
Edward Elgar Publishing, 2015
92015
Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2000-2012
C Radziewicz, K Grzelec, A Karolak, M Wolański
IGKM, Warszawa, maj, 2013
92013
The trolleybus as an urban means of transport in the light of the Trolley project
M Wołek, O Wyszomirski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013
92013
How much do we save on competitive tendering? Quantitative study of Polish cities’ experience
M Wolański
92009
Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasaĹĽerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w Ĺ› wietle przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i spoĹ ‚ecznych
O Wyszomirski
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, 2008
92008
Alternatywne metody hierarchizacji postulatów przewozowych oraz wyniki ich zastosowania w polskich miastach
M WOlańSKi
Transport Miejski i Regionalny, 4--9, 2012
82012
Rozwój infrastruktury transportowej w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz kluczowych strategii sektorowych
M Wolański
Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2011
82011
Transport zbiorowy poza miastami–regres, reformy, rekomendacje
M Wolański, W Mrozowski, M Pieróg
Public Governance/Zarządzanie Publiczne, 62-77, 2016
72016
Raport końcowy
I Wolińska, B Rokicki, M Zub, A Niedoszewska, J Piekutowski
Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźnikow PO KL 2013, 2007-2013, 2007
72007
Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu …
H Kołodziejski, K Bujak, S Grulkowski, K Grzelec, K Jamroz, R Tomanek, ...
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2015
62015
Rozwój komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009–2015
M Wolański, M Pieróg
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
52017
Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009-2015
A Karolak, B Mazur, P Mikiel, M Pieróg
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 2016
52016
Regulation crash-test: applying serious games to policy design
K Olejniczak, M Wolański, I Widawski
Policy Design and Practice 1 (3), 194-214, 2018
42018
Model współpracy organizatora transportu publicznego z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi w Aglomeracji Kopenhagi
M Wolański
Transport Miejski i Regionalny, 28-33, 2006
42006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20