Radosław Klimas
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Okulary VR na lekcjach geografii, historii, biologii, chemii i fizyki
R Klimas
Informatyka w Edukacji. Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej …, 2019
2019
Możliwości wykorzystania Sci2–oprogramowania do wizualizacji informacji
R Klimas
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–2