Agnieszka Chłoń-Domińczak
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa oraz Adiunkt, Instytut Badań Edukacyjnych
Verified email at sgh.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Shaping pension reform in Poland: Security through diversity
A Chlon, M Góra, M Rutkowski
Social Protection Discussion Papers and Notes, 1999
2171999
The first wave of NDC reforms: The experiences of Italy, Latvia, Poland, and Sweden
A Chłoń-Domińczak, D Franco, E Palmer
Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension …, 2012
116*2012
The Polish pension reform of 1999
A Chłoń-Domińczak
Pension reform in central and eastern Europe 1, 95-205, 2002
1052002
The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system–an example of Poland
A Chłoń-Domińczak, P Strzelecki
Journal of Pension Economics & Finance 12 (3), 326-350, 2013
652013
The gender dimensions of social security reform in Poland
B Balcerzak-Paradowska, A Chłoń-Domińczak, IE Kotowska, ...
na, 2003
622003
Pension reform and public information in Poland
A Chlon
Pension Reform Primer series, Social Protection Discussion Paper, 2000
592000
Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules
K Bielawska, A Chłoń-Domińczak, D Stańko
http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/university/research/groups/ppg/Pages/news.aspx …, 2016
572016
Umiejętności Polaków–wyniki Międzynarodowego badania kompetencji osób dorosłych (PIAAC)
J Burski, A Chłoń-Domińczak, M Palczyńska, M Rynko, P Śpiewanowski
Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
472013
The NDC System in Poland: Assessment after five years
A Chlon-Dominczak, M Góra
Holzmann, Robert and Palmer, Edward, Pension Reform–Issues and Prospects for …, 2006
47*2006
Commitment and Consensus in pension Reform
A Chlon-Dominczak, M Mora
Pension reform in Europe: process and progress, 131-155, 2003
34*2003
Population Ageing in Europe
A Chlon-Dominczak, IE Kotowska, J Kurkiewicz, M Stonawski, ...
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/kina26426enc.pdf, 2014
27*2014
Modernizacja kształcenia zawodowego w świetle celów polityki uczenia się przez całe życie,[w:] A. Chłoń-Domińczak (red.)
W Stęchły, A Tomaszuk, G Ziewiec
Raport o stanie edukacji 2012, 197-212, 2013
232013
Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland
M Jasiński, M Bożykowski, A Chłoń-Domińczak, T Zając, M Żółtak
Edukacja 4 (143), 17-30, 2017
212017
Zarządzanie finansami publicznymi w kontekście zmiany demograficznej
IE Kotowska, A Chłoń-Domińczak
Studia Ekonomiczne, 2012
212012
Portret generacji 50+ w Polsce iw Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)
A Abramowska-Kmon, M Bała, A Chłoń-Domińczak, D Holzer-Żelażewska, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
19*2014
Edukacja zawodowa w Polsce
A Chłoń-Domińczak, H Dębowski, E Drogosz-Zabłocka, M Dybaś, ...
Vocational education in Poland’], in: Wojciuk, A., Fedorowicz, M.(eds …, 2011
192011
The first wave of NDC–taking stock ten years plus down the road
A Chłoń-Domińczak, D Franco, E Palmer, R Holzmann, D Robalino
NDC Pension Schemes in a Changing Pension World 1, 31-84, 2012
182012
Impact of changes in multi-pillar pension systems in CEE countries on individual pension wealth
A CHŁOŃ-DOMIŃCZAK
Journal of Pension Economics & Finance, 1-12, 2016
172016
Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy: proponowane działania w Polsce
A Chłoń-Domińczak, D Poznańska
Międzynarodowa Organizacja Pracy. Biuro Subregionalne na Europę …, 2007
17*2007
Evaluation of Reform Experiences in Eastern Europe
A Chłoń-Domińczak
Pension Reforms: Results and Challenges, 145-237, 2004
17*2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20