Follow
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Agnieszka Chłoń-Domińczak
SGH Warsaw School of Economics
Verified email at sgh.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Shaping pension reform in Poland: Security through diversity
A Chlon, M Góra, M Rutkowski
Social Protection Discussion Papers and Notes, 1999
2301999
The first wave of NDC reforms: The experiences of Italy, Latvia, Poland, and Sweden
A Chłoń-Domińczak, D Franco, E Palmer
Nonfinancial defined contribution pension schemes in a changing pension …, 2012
124*2012
The Polish pension reform of 1999
A Chłoń-Domińczak
Pension reform in central and eastern Europe 1, 95-205, 2002
1122002
The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system–an example of Poland
A Chłoń-Domińczak, P Strzelecki
Journal of Pension Economics & Finance 12 (3), 326-350, 2013
722013
The gender dimensions of social security reform in Poland
B Balcerzak-Paradowska, A Chłoń-Domińczak, IE Kotowska, ...
na, 2003
662003
Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules
K Bielawska, A Chłoń-Domińczak, D Stańko
http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/university/research/groups/ppg/Pages/news.aspx …, 2016
642016
Pension reform and public information in Poland
A Chlon
Pension Reform Primer series, Social Protection Discussion Paper, 2000
622000
Umiejętności Polaków–wyniki Międzynarodowego badania kompetencji osób dorosłych (PIAAC)
J Burski, A Chłoń-Domińczak, M Palczyńska, M Rynko, P Śpiewanowski
Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
602013
The NDC system in Poland: Assessment after five years
A Chlon-Dominczak, M Góra
Holzmann, Robert and Palmer, Edward, Pension Reform–Issues and Prospects for …, 2006
54*2006
Commitment and Consensus in pension Reform
A Chlon-Dominczak, M Mora
Pension reform in Europe: process and progress, 131, 2003
36*2003
Population Ageing in Europe
A Chlon-Dominczak, IE Kotowska, J Kurkiewicz, M Stonawski, ...
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/kina26426enc.pdf, 2014
29*2014
Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland
M Jasiński, M Bożykowski, A Chłoń-Domińczak, T Zając, M Żółtak
Edukacja 4 (143), 17-30, 2017
242017
Modernizacja kształcenia zawodowego w świetle celów polityki uczenia się przez całe życie,[w:] A. Chłoń-Domińczak (red.)
W Stęchły, A Tomaszuk, G Ziewiec
Raport o stanie edukacji 2012, 197-212, 2013
232013
„Rodzina 500+”–ocena programu i propozycje zmian
I Magda, M Brzeziński, A Chłoń-Domińczak, IE Kotowska, M Myck, ...
Warszawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2019
222019
Gender gap in pensions: Looking ahead
A Chłoń-Domińczak
EIGE: European Institute for Gender Equality, 2017
212017
Portret generacji 50+ w Polsce iw Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)
A Abramowska-Kmon, M Bała, A Chłoń-Domińczak, D Holzer-Żelażewska, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
21*2014
Zarządzanie finansami publicznymi w kontekście zmiany demograficznej
IE Kotowska, A Chłoń-Domińczak
Studia Ekonomiczne, 2012
212012
Edukacja zawodowa w Polsce
A Chłoń-Domińczak, H Dębowski, E Drogosz-Zabłocka, M Dybaś, ...
Vocational education in Poland’], in: Wojciuk, A., Fedorowicz, M.(eds …, 2011
202011
Impact of changes in multi-pillar pension systems in CEE countries on individual pension wealth
A CHŁOŃ-DOMIŃCZAK
Journal of Pension Economics & Finance, 1-12, 2016
192016
Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy: proponowane działania w Polsce
A Chłoń-Domińczak, D Poznańska
Międzynarodowa Organizacja Pracy. Biuro Subregionalne na Europę …, 2007
19*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20