Obserwuj
Aleksandra Pieloch-Babiarz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
An impact of macroeconomic stabilization on the sustainable development of manufacturing enterprises: the case of Central and Eastern European Countries
A Pieloch-Babiarz, A Misztal, M Kowalska
Environment, Development and Sustainability 23 (6), 8669-8698, 2021
262021
DIVIDEND INITIATION AS A SIGNAL OF SUBSEQUENT EARNINGS PERFORMANCE-WARSAW TRADING FLOOR EVIDENCE.
A Pieloch-Babiarz
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
142015
Analiza fundamentalna: standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa
A Pieloch-Babiarz, A Sajnóg
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
112016
Reakcja rynku kapitałowego na wypłatę dywidendy inicjalnej w świetle cateringowej teorii dywidendy
A Pieloch-Babiarz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016
102016
Determinants of payout policy and investment attractiveness of companies listed on the Warsaw Stock Exchange
A Pieloch-Babiarz
Institute of Economic Research Working Papers, 2017
92017
Motywy i efekty wykupu akcji własnych
A Pieloch
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
82012
Does short-termism influence the market value of companies? Evidence from EU countries
M Janicka, A Pieloch-Babiarz, A Sajnóg
Journal of Risk and Financial Management 13 (11), 272, 2020
62020
Managerial ownership and catering to investor sentiment for dividends: Evidence from the electromechanical industry sector on the Warsaw Stock Exchange
A Pieloch-Babiarz
Oeconomia Copernicana 11 (3), 467-483, 2020
62020
Catering approach to the dividend payment policy on the Warsaw Stock Exchange
A Pieloch-Babiarz
Institute of Economic Research Working Papers, 2014
52014
Dywidenda niepieniężna jako narzędzie restrukturyzacji kapitałowej i właścicielskiej przedsiębiorstwa,[w:] R
A Pieloch
Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek (red.), Zachowania przedsiębiorstw w …, 2013
52013
Zysk netto jako źródło finansowania wykupu i umorzenia akcji własnych spółek notowanych na GPW w Warszawie
A Pieloch
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 236, 2010
52010
Characteristics identifying the companies conducting different dividend policy: evidence from Poland
A Pieloch-Babiarz
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 15 (1), 63-85, 2020
42020
Ownership structure, board characteristics and dividend policy: evidence from the Warsaw Stock Exchange
A Pieloch-Babiarz
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 18 (3), 317-330, 2019
42019
WYSOKOŚĆ PIENIĘŻNYCH WYPŁAT DYWIDENDY A KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU GIEŁDOWEGO AKCJI SPÓŁEK W PIERWSZYM DNIU NOTOWAŃ „BEZ DYWIDENDY”.
A Pieloch-Babiarz
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2014
42014
Koncentracja własności i kontroli a wypłaty dywidendy pieniężnej w spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie
A Pieloch-Babiarz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1 (327), [75]-92, 2017
32017
Cateringowe aspekty wypłaty dywidendy a koniunktura giełdowa
A Pieloch-Babiarz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 49 (4), 2015
32015
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie
A Pieloch-Babiarz
Zarządzanie i Finanse, 21-37, 2015
32015
Wpływ ogłoszenia decyzji o wykupie akcji własnych na wartość rynkową spółek notowanych na GPW w Warszawie
A Pieloch
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
32011
Rozważania nad substytucyjnością wypłat dywidendy pieniężnej i wykupu akcji własnych na przykładzie polskich spółek publicznych
A Pieloch
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
32011
Rozważania nad substytucyjnością wypłat dywidendy pieniężnej i wykupu akcji własnych na przykładzie polskich spółek publicznych
A Pieloch
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
32011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20