Grzegorz Bryda
TitleCited byYear
Perception of environmental problems among pre-school children in Poland
M Grodziéska-Jurczak, A Stepska, K Nieszporek, G Bryda
International Research in Geographical & Environmental Education 15 (1), 62-76, 2006
692006
Social and spatial consequences of the restitution of real estate
B Glock, H Häussermann, C Keller
The Post-Socialist City, 191-214, 2007
152007
Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej
M Brosz, G Bryda, P Siuda
72017
CAQDAS a badania jakościowe w praktyce
G Bryda
Przegląd Socjologii Jakościowej 10 (2), 12-38, 2014
7*2014
Die sozialen Konsequenzen der Restitution von Grundeigentum in Deutschland und Polen
B Glock, H Häußermann, C Keller
Berliner Journal für Soziologie 11 (4), 533-550, 2001
72001
Caqdas, Data Mining i odkrywanie wiedzy w danych jakościowych
G Bryda
Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy …, 2014
4*2014
W stronę ontologii pola badań jakościowych
G Bryda, N Martini
Przegląd Socjologii Jakościowej 12 (4), 24-40, 2016
32016
Apolityczność czy sprawiedliwość proceduralna?: zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości na tle innych instytucji publicznych w Polsce
G Skąpska, G Bryda
Studia Socjologiczne, 2013
32013
Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych. Metoda budowy słownika klasyfikacyjnego
K Tomanek, G Bryda
Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy …, 2014
22014
Od Caqdas do Text Miningu. Nowe techniki w analizie danych jakościowych
G Bryda, K Tomanek
Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy …, 2014
22014
Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne
G Bryda, M Jelonek, B Worek
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre …, 2010
2*2010
Ongoing Restitution in Poland: Krakow, Rural Region in the South-East Poland (Lemkos Region) and Opole Region
G Skapska, G Bryda, J Kadylo
Working Paper 10, Plymouth: Media Services, 2001
22001
Ocena możliwości adaptacji rozwiązań programów lojalnościowych w warunkach polskich uczelni
R Rybkowski, JM Bugaj, G Bryda
Wrocław: Kuźnia Kadr 7, 2013
12013
Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w Małopolsce
A Feliks, J Gajda, M Misygar, A Otręba, G Bryda
12010
From CAQDAS to Text Mining. The Domain Ontology as a Model of Knowledge Representation About Qualitative Research Practices
G Bryda
World Conference on Qualitative Research, 72-88, 2019
2019
Przegląd Socjologii Jakościowej
M Brosz, G Bryda, P Siuda, P Bunio-Mroczek
Przegląd Socjologii Jakościowej 13 (1-4), 2017
2017
Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni: przegląd rozwiązań europejskich
R Rybkowski, A Fedaczyńska, G Bryda
Wrocław, 2016
2016
Ocena możliwości adaptacji rozwiązań programów lojalnościowych w warunkach polskich uczelni: programy lojalnościowe: raport zbiorczy
J Bugaj, G Bryda
Wrocław, 2015
2015
Empirically grounded rule of law
G Skąpska, G Bryda
Frankfurt am Mai: Peter Lang Edition, 2015
2015
Odkrywanie postaw dydaktyków zawartych w komentarzach studenckich. Analiza treści z zastosowaniem słownika klasyfikacyjnego
K Tomanek, G Bryda
Przegląd Socjologiczny 64 (4), 51-81, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20