Follow
Grzegorz Bryda
Title
Cited by
Cited by
Year
Perception of environmental problems among pre-school children in Poland
M Grodziéska-Jurczak, A Stepska, K Nieszporek, G Bryda
International Research in Geographical & Environmental Education 15 (1), 62-76, 2006
1302006
Social and spatial consequences of the restitution of real estate
B Glock, H Häussermann, C Keller
The Post-Socialist City, 191-214, 2007
182007
Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej
M Brosz, G Bryda, P Siuda
Uniwersytet Łódzki, 2017
102017
Die sozialen Konsequenzen der Restitution von Grundeigentum in Deutschland und Polen
B Glock, H Häußermann, C Keller
Berliner Journal für Soziologie 11 (4), 533-550, 2001
102001
CAQDAS a badania jakościowe w praktyce
G Bryda
Przegląd Socjologii Jakościowej 10 (2), 12-38, 2014
92014
Apolityczność czy sprawiedliwość proceduralna?: zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości na tle innych instytucji publicznych w Polsce
G Skąpska, G Bryda
Studia Socjologiczne, 2013
82013
Computer Supported Qualitative Research: New Trends in Qualitative Research (WCQR2021)
AP Costa, LP Reis, A Moreira, L Longo, G Bryda
Springer Nature, 2021
62021
W stronę ontologii pola badań jakościowych
G Bryda, N Martini
Przegląd Socjologii Jakościowej 12 (4), 24-40, 2016
62016
Caqdas, Data Mining i odkrywanie wiedzy w danych jakościowych
G Bryda
Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy …, 2014
62014
Whats and Hows? The Practice-Based Typology of Narrative Analyses -
G Bryda
Qualitative Sociology Review 16 (3), 120-142, 2020
52020
Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych
T Krzysztof, B Grzegorz
Metoda budowy słownika klasyfikacyjnego [w:] Jakub Niedbalski, red., Metody …, 2014
52014
Od CAQDAS do Text Miningu
B Grzegorz, T Krzysztof
Nowe techniki w analizie danych jakościowych [w:] Jakub Niedbalski, red …, 2014
52014
Odkrywanie postaw dydaktyków zawartych w komentarzach studenckich: analiza treści z zastosowaniem słownika klasyfikacyjnego
K Tomanek, G Bryda
Przegląd Socjologiczny 64 (4), 2015
42015
Caqdas, Data Mining i odkrywanie wiedzy w danych jakościowych [w:] Jakub Niedbalski, red
B Grzegorz
Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy …, 2014
42014
Od Caqdas do Text Miningu. Nowe techniki w analizie danych jakościowych
G Bryda, K Tomanek
Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy …, 2014
42014
Public Debate on Reprivatization and Restitution of the Nationalised Property in Poland
G Skapska, G Bryda, J Kadylo
Working Paper 2, Plymouth: Media Services, 1999
31999
From CAQDAS to Text Mining. The Domain Ontology as a Model of Knowledge Representation About Qualitative Research Practices
G Bryda
World Conference on Qualitative Research, 72-88, 2019
22019
Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych. Metoda budowy słownika klasyfikacyjnego
K Tomanek, G Bryda
Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy …, 2014
22014
Ocena możliwości adaptacji rozwiązań programów lojalnościowych w warunkach polskich uczelni
R Rybkowski, JM Bugaj, G Bryda
Wrocław: Kuźnia Kadr 7, 2013
22013
Strategia i bariery rozwoju uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim
G Bryda
Alma Mater 150, 20-23, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20