Małgorzata Łosiewicz
Małgorzata Łosiewicz
Verified email at ug.edu.pl
TitleCited byYear
Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu
M Łosiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
202009
Uczelnie w medialnym kryzysie–dychotomiczny obraz naukowca i uczelni wyższej w mediach
B Czechowska-Derkacz, M Łosiewicz
62015
Problemy konwergencji mediów
M Kaczmarczyk, D Rott, M Boczkowska
Oficyna Wydawnicza" Humanitas", 2013
42013
Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie: studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy
J Grzechnik
Gdańsk: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
12018
Kreowanie obywatelskiej rzeczywistości przez organizacje pozarządowe na przykładzie „Mediów Obywatelskich” z Elbląga
M Łosiewicz
Wydawnictwo „Marpress”, 2011
12011
Grupa Energa–identyfikacja wizerunkowa w dobrym stylu
M Łosiewicz
Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009
12009
Rola obrazu w komunikacji społecznej
M Łosiewicz
Primum Verbum, 2009
12009
Kryzys obyczajowy na uczelni wyższej w świetle przekazów medialnych
M Łosiewicz, B Czechowska-Derkacz
KULTURA – MEDIA – TEOLOGIA 37 (2019), 25-37, 2019
2019
Pani Redaktor: w kręgu mediów, kultury i polityki: księga jubileuszowa dedykowana Alinie Kietrys
M Łosiewicz, B Czechowska-Derkacz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
2019
Z Panią Redaktor przy wspólnym stole. Kilka słów wstępu
M Łosiewicz, B Czechowska-Derkacz
2019
Reklama zewnętrzna jako narzędzie komunikacji politycznej w wyborach samorządowych w Polsce
M Łosiewicz, A Ryłko-Kurpiewska
Media-Kultura-Komunikacja Społeczna 15 (2), 2019
2019
Wybrane aspekty kształtowania wizerunku samorządowych instytucji kultury w Gdańsku
A Ryłko-Kurpiewska, M Łosiewicz
Zarządzanie w kulturze 2019 (Numer 2), 2019
2019
Medi@ stery w służbie nauk o komunikacji społecznej i mediach
A Ryłko-Kurpiewska, M Łosiewicz
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego …, 2018
2018
Wstęp. Media–Biznes–Kultura
B Czechowska-Derkacz, M Łosiewicz
Progress. Journal of Young Researchers, 2018
2018
Nowe media w trzecim sektorze: krytyczna analiza tendencji i uwarunkowań
M Łosiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
2018
„Młodości! ty nad poziomy wylatuj”. Szkice do portretu młodego naukowca w mediach
M Łosiewicz, A Ryłko-Kurpiewska
Horyzonty Wychowania 16 (39), 11-28, 2017
2017
The Image of a Scientist in the Media
M Łosiewicz, A Ryłko-Kurpiewska
Horyzonty Wychowania 16 (39), 7-8, 2017
2017
Edytorial: Wizerunek naukowca w mediach
A Ryłko-Kurpiewska, M Łosiewicz
Horyzonty Wychowania 16 (39), 5-6, 2017
2017
Naukowa młodość i dojrzałość–perspektywy medialne i pozamedialne
A Ryłko-Kurpiewska, M Łosiewicz
Media Biznes Kultura 2017 (Numer 1 (2) 2017), 23-31, 2017
2017
Od redakcji
A Ryłko-Kurpiewska, M Łosiewicz
Media Biznes Kultura, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20