Obserwuj
Anna Janicka
Anna Janicka
Zweryfikowany adres z wne.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Free movement of workers and transitional arrangements: Lessons from the 2004 and 2007 enlargements
A Fihel, A Janicka, P Kaczmarczyk, J Nestorowicz
Unpublished report to the European Commission. Warsaw: Centre for Migration …, 2015
532015
Mobilities in the crisis and post-crisis times: migration strategies of Poles on the EU labour market
A Janicka, P Kaczmarczyk
Journal of Ethnic and Migration Studies 42 (10), 1693-1710, 2016
512016
Impact of the post-accession migration on the polish labor market
P Kaczmarczyk, M Mioduszewska, A Żylicz
EU labor markets after post-enlargement migration, 219-253, 2009
482009
Czy Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?
I Grabowska-Lusińska, A Żylicz
Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, 2008
422008
Labour Mobility within the EU in the Context of Enlargement and the Functioning of the Transitional Arrangements: Final Report
H Brücker, T Baas, I Beleva, S Bertoli, T Boeri, A Damelang, L Duval, ...
European Integration Consortium IAB, CMR, fRDB, GEP, WIFO, wiiw - Final Report, 2009
27*2009
The direct and indirect impact of international migration on the population ageing process: A formal analysis and its application to Poland
A Fihel, A Janicka, W Kloc-Nowak
Demographic Research 38, 1303-1338, 2018
242018
Brain drain, brain gain and brain waste
A Fihel, P Kaczmarczyk, N Wolfeil, A Zylicz
Labour Mobility Within the EU in the Context of Enlargement and the …, 2009
192009
Zmiany zasobów pracy i ich ekonomiczne konsekwencje oraz inne ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji
A Janicka, P Kaczmarczyk, M Anacka
Studia i Materiały, 2015
182015
Współczesne migracje zagraniczne Polaków a polski rynek pracy (Contemporary foreign migration of Poles and the Polish job market-in Polish)
A Janicka-Żylicz, K Kowalska
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 4, 79-106, 2010
142010
Prognoza ludności dla Polski na podstawie ekonometrycznej prognozy strumieni migracyjnych
M Anacka, A Janicka
Wiadomości Statystyczne 63 (08), 5-27, 2018
122018
Social humiliation and labor migration
A Janicka
72010
Starzenie się populacji w warunkach dopełniającego się przejścia migracyjnego. W: M. Okólski (red.)
A Janicka, M Anacka
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, 334-354, 2018
62018
Predicting a Migration Transition in Poland and its Implications for Population Ageing
A Fihel, A Janicka, M Okólski
Central and Eastern European Migration Review 12 (1), 265-292, 2023
2023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13