Daniel Król
Daniel Król
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Verified email at pwsztar.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Detecting laterality and nasality in speech with the use of a multi-channel recorder
D Król, A Lorenc, R Świcęiński
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
262015
HFCC Based Recognition of Bird Species
DK 15.R. Wielgat, T. P. Zieliński, T. Potempa, A
Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, 2008
23*2008
On superiority of Successive Approximation Register over Sigma Delta AD converter in standard audio measurements using Maximum Length Sequences
D Król
2008 International Conference on Signals and Electronic Systems, 51-54, 2008
172008
Choice of analog-to-digital converters for audio measurements using MLS algorithm
D Król
2007 15th European Signal Processing Conference, 2346-2349, 2007
162007
On Using Prefiltration in HMM-Based Bird Species Recognition
DK R. Wielgat, P. Świętojański, T. Potempa
International Conference on Signals and Electronic Systems, 2012
15*2012
Automatic recognition of pathological phoneme production
R Wielgat, TP Zieliński, T Woźniak, S Grabias, D Król
Folia Phoniatrica et Logopaedica 60 (6), 323-331, 2008
152008
ASSESSMENT OF SOUND LATERALITY WITH THE USE OF A MULTI-CHANNEL RECORDER1
A Lorenc, R Święciński, D Król
ultrasound 5, 6, 2015
142015
Multimodal Speech Data Acquisition with the Use of EMA, Fast-speed Video Cameras and a Dedicated Microphone Array
Ł Mik, R Wielgat, D Król, R Jędryka
23rd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 2016
112016
Fusing the electromagnetic articulograph, high-speed video cameras and a 16-channel microphone array for speech analysis
Ł Mik, A Lorenc, D Król, R Wielgat, R Święciński, R Jędryka
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 66 (3), 2018
102018
Acoustical Bird Monitoring System: Recordings Methodology and Species Chosen for Recordings
A Lisowska-Lis, R Wielgat, D Król, T Potempa
wydawca nieznany, 2010
92010
Macierze mikrofonowe i głośnikowe.
D Król
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji: Podstawy, multimedia …, 2014
82014
Acoustical Bird Monitoring System: Electronic Equipment
D Król, R Wielgat, T Potempa, A Lisowska-Lis
wydawca nieznany, 2010
82010
Acoustical Bird Monitoring System: Data Base Aided Signal Recognition
T Potempa, R Wielgat, A Lisowska-Lis, D Król
wydawca nieznany, 2010
82010
Analysis of Ultrasonic Components in Voices of Chosen Bird Species
PŚ D. Król, R. Wielgat, T. Potempa
Forum Acusticum 2011, 2011
6*2011
Zastosowanie współczynników HFCC jako cech sygnału mowy w automatycznej detekcji wad wymowy
T Zieliński, P Gajda, M Stachura, R Wielgat, D Król, T Woźniak, S Grabias
MiSSP, 2006
62006
Enhancement of Loudspeaker Impulse Response Measurement Using Beamforming Methods
RW Daniel Król
Conference on Signals and Electronic Systems, 2012
5*2012
Komputerowa ewidencja obiektów inżynieryjnych
J Bień, S Rewiński, D Król, P Rawa
Dyrekcja Generalna PKP, 1997
51997
Acoustic field distribution in speech with the use of the microphone array
D Król, A Lorenc
Tarnowskie Colloquia Naukowe. Nauki Techniczne i Ścisłe 4, 2017
42017
Wspomaganie automatycznego rozpoznawania sygnałów dźwiękowych z wykorzystaniem multimedialnej bazy danych
T Potempa, R Wielgat, D Król, P Kozioł, A Lisowska-Lis
Studia Informatica 31 (2A), 375-391, 2010
42010
An acoustic camera approach to studying nasality in speech: The case of Polish nasalized vowels
A Lorenc, D Król, K Klessa
The Journal of the Acoustical Society of America 144 (6), 3603-3617, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20