Obserwuj
Paweł Gajewski
Paweł Gajewski
University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy ekonomii
R Milewski, E Kwiatkowski, P Baranowski, J Działo, P Gajewski, ...
PWN, 2021
4552021
Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
B ds. Integracji ze Strefą Euro
Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2009
170*2009
Economic resiliency and recovery, lessons from the financial crisis for the COVID-19 pandemic: A regional perspective from Central and Eastern Europe
JC Brada, P Gajewski, AM Kutan
International Review of Financial Analysis 74, 101658, 2021
912021
Is ageing deflationary? Some evidence from OECD countries
P Gajewski
Applied Economics Letters 22 (11), 916-919, 2015
482015
What drives export performance of firms in Eastern and Western Poland?
P Gajewski, G Tchorek
European Planning Studies 25 (12), 2250-2271, 2017
432017
Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce
T Tokarski, S Roszkowska, P Gajewski
Ekonomista, 215-244, 2005
422005
Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?
P Gajewski, T Tokarski
Studia Ekonomiczne, INE PAN, Warszawa, 2004
392004
Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90. Konwergencja w Polsce
P Gajewski
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 34-53, 2003
372003
Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro
P Kowalewski, G Tchorek, J Górski
Narodowy Bank Polski, 2010
302010
Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD
T Tokarski, P Gajewski
Wiadomości Statystyczne 47 (08), 2002
282002
Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy euro w kontekście uwarunkowań i doświadczeń innych państw
P Gajewski, L Skiba
Warszawa: NBP, 2010
252010
Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów: elementy teorii i próba diagnozy
E Kwiatkowski (red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
23*2008
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych
P Gajewski
Katedra Makroekonomii UŁ, Łódź, 2002
20*2002
Credible enough? Forward guidance and perceived National Bank of Poland’s policy rule
P Baranowski, P Gajewski
Applied Economics Letters 2, 89-92, 2016
192016
Monetary policy stress in EMU: What role for fundamentals and missed forecasts?
P Gajewski
Emerging Markets Finance and Trade 52 (5), 1226-1240, 2016
18*2016
Labour Market Measures in Poland 2008–13: The Crisis and Beyond
P Gajewski
International Labour Organization, Geneve, 2016
17*2016
Nowcasting quarterly GDP dynamics in the euro area: The role of sentiment indicators
P Gajewski
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 17 (2), 5-23, 2014
172014
Real Convergence in Poland. Regional Approach
P Gajewski, T Tokarski
NBP Conference "Potential Output and Barriers to Growth", 2003
17*2003
Heterogeneous impact of monetary policy on regional economic activity: Empirical evidence for Poland
A Anagnostou, P Gajewski
Emerging Markets Finance and Trade 55 (8), 1893-1906, 2019
152019
Determinants and economic effects of new firm creation: evidence from Polish regions
P Gajewski, AM Kutan
Eastern European Economics 56 (3), 201-222, 2018
152018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20