Marta Buler
Marta Buler
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczn
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
„Peer groups and migration. Dialoguing theory and empirical research.”
I Grabowska, P Pustułka, N Juchniewicz, J Sarnowska, M Buler
Youth Working Papers, 2017
122017
Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek
P Pustułka, D Winogrodzka, M Buler
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 45 (4 (174)), 2019
42019
Nowe oblicza konfliktu ról wśród młodych Polek i Polaków w świetle łączenia rodzicielstwa ze studiami i pracą zawodową
I Mleczko, P Pustułka, J Sarnowska, M Buler
Przegląd Socjologii Jakościowej 15 (4), 106-129, 2019
22019
Gendered family practices and cultural diffusion in binational couples of Polish migrant women
M Buler, P Pustułka
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 43 (4 (166)), 2017
22017
Pregnancy and childbirth during the COVID-19 pandemic in Poland: qualitative evidence from expert interviews.
P Pustułka, M Buler
12020
Dwa pokolenia Polek o praktykach rodzinnych. Między ciągłością a zmianą
MR BuLER, P Pustułka
Przegląd Socjologiczny 69 (2), 33-53, 2020
2020
Pregnancy and Childbirth During the Covid-19 Epidemic in Poland: Qualitative Evidence From Expert Interviews.
M Buler, P Pustułka
2020
Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek
D Winogrodzka, P Pustułka, M Buler
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 174 (4), 2019
2019
Od redaktorów
J Grotowska-Leder, SA Morimoto, I Kudlińska-Chróścicka, ...
2019
Izabela Mleczko Paula Pustułka Justyna Sarnowska
M Buler
2019
The Centenary of the Polish Peasant in Europe and America through the Contemporary Concept of Social Remittances
I Grabowska, M Buler
Polish Sociological Review, 85-102, 2019
2019
Young people leaving Polish middle-towns: A multi-sited urban etnography of migration causes
P Pustułka, M Buler, J Sarnowska, N Juchniewicz
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2017
2017
Youth, migration and development with special focus on Central and Eastern Europe
P Pustułka, J Sarnowska, N Juchniewicz, M Buler
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2017
2017
Social Remittances into Family Lives in The Polish Peasant in Europe and America
I Grabowska, M Buler
Peter Lang, 2017
2017
Peer-groups and migration in selected local communities
P Pustułka, J Sarnowska, N Juchniewicz, M Buler
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2016
2016
Jak migrują kobiety z pokolenia Millenialsów? Mobilność międzynarodowa a płeć i role rodzinne.
P Pustułka, D Winogrodzka, M Buler
Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny 2019 (4 (174)), 139-164, 0
Transnarodowe dzieciństwo: dzieci-imigranci we współczesnej Polsce–przegląd literatury
A Popyk, M Buler
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17