Obserwuj
Sylwiusz Retowski
Sylwiusz Retowski
SWPS University of Social Science and Humanities, Faculty in Sopot, Poland
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Skala wrażliwości empatycznej
M Kaźmierczak, M Plopa, S Retowski
Przegląd Psychologiczny 50 (1), 9-24, 2007
155*2007
How person-organization fit impacts employees' perceptions of justice and well-being
M Roczniewska, S Retowski, ET Higgins
Frontiers in psychology 8, 324984, 2018
602018
International differences in employee silence motives: Scale validation, prevalence, and relationships with culture characteristics across 33 countries
M Knoll, M Götz, E Adriasola, AA Al‐Atwi, A Arenas, KA Atitsogbe, ...
Journal of Organizational Behavior, 2021
542021
Praca emocjonalna w zawodach usługowych–pojęcie, przegląd teorii i badań
D Szczygieł, R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski
Psychologia Społeczna 3 (11), 155-166, 2009
452009
Emerytura—ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku
E Bonk, S Retowski
Gerontologia Polska 21 (1), 25-31, 2013
262013
Identity leadership, employee burnout and the mediating role of team identification: Evidence from the global identity leadership development project
R Van Dick, BL Cordes, JE Lemoine, NK Steffens, SA Haslam, SA Akfirat, ...
International journal of environmental research and public health 18 (22), 12081, 2021
232021
Zróżnicowanie psychologicznych reakcji na bezrobocie: bierni, przystosowani, desperaci i wyrachowani
S Retowski
Przegląd psychologiczny 38 (1-2), 161-178, 1995
171995
Strategie pracy emocjonalnej–konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjonalnej [Emotional labor strategies–structure and validity of the Emotional Labor Scale]
R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski, D Szczygieł
Psychologia zarządzania w organizacji, 170-195, 2010
162010
I believe I can craft! Introducing job crafting self-efficacy scale (JCSES)
M Roczniewska, A Rogala, M Puchalska-Kaminska, R Cieślak, ...
PLoS One 15 (8), e0237250, 2020
142020
Bezrobocie i odpowiedzialność
S Retowski
142012
Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście
M Dębski, S Retowski
Uniwersytet Gdański, 2008
142008
Pracoholizm–próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska
S Retowski
W: Wojciszke B., Plopa M.[red.]. Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie …, 2003
142003
Psychologiczne korelaty długotrwałego bezrobocia
S Retowski
Przegląd Psychologiczny 38 (1-2), 141-160, 1995
141995
Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami (KCO)–konstrukcja i charakterystyka psychometryczna
K Wojdyło, S Retowski
Przegląd psychologiczny 55 (1), 9-28, 2012
132012
The role of job satisfaction in the person-organization fit relationship in terms of goal pursuit strategies, and mental health
M Roczniewska, S Retowski
Medycyna Pracy 65 (5), 621-631, 2014
102014
KIRH–kwestionariusz do badania kolektywizmu i indywidualizmu równościowego oraz hierarchicznego
K Adamska, S Retowski, R Konarski
102005
Work regulatory focus scale–polish adaptation
M Roczniewska, S Retowski, M Osowiecka, M Wrońska, I Słomska
Polish Journal of Applied Psychology 12 (2), 115-136, 2013
92013
Emotional labour and indirectly measured attitude towards occupation in explaining employee well-being
S Retowski, A Fila–Jankowska
Polish Psychological Bulletin 44 (2), 165-175, 2013
92013
Verbalization of the psychological contrach,[w:] Z
K Adamska, S Retowski
Nieckarz, M. Lipowski (red.), Psychologia zarządzania. Współczesne trendy …, 2011
92011
Polska adaptacja Skali Przekształcania Pracy [Polish adaptation of the Job Crafting Scale]
M Roczniewska, S Retowski
Unpublished manuscript, 2016
82016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20