Obserwuj
Dominika Brózda-Wilamek
Dominika Brózda-Wilamek
doktor ekonomii, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Transmission mechanism of the Federal Reserve system’s monetary policy in the conditions of zero bound on nominal interest rates
D Brózda
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 11 (4), 751-767, 2016
72016
Polityka ujemnych stóp procentowych–doświadczenia Europejskiego Banku Centralnego
D Brózda-Wilamek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 39-48, 2017
52017
Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na gospodarki państw strefy euro w latach 1999–2016
DA Brózda-Wilamek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6, 175-188, 2018
22018
A network analysis of cross-border mergers and acquisitions in Poland, Czechia and Hungary
D Brózda-Wilamek
Studia Prawno-Ekonomiczne 121 (http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/St …, 2021
12021
The impact of the Federal Reserve System’s interest rate channel on the components of aggregate demand
D Brózda-Wilamek
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 20 (3), 479-496, 2021
12021
The effectiveness of the Federal Reserve System’s monetary policy in the years 1962–2018
D Brózda-Wilamek
Studia Prawno-Ekonomiczne, 163-182, 2020
12020
Asia's global expansion: business and financial aspects
M Rosińska-Bukowska, K Zielinska-Lont, A Nacewska-Twardowska, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
12020
Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej
D Brózda-Wilamek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
12018
Ewolucja strategii polityki pieniężnej FED w latach 1977-2017
D Brózda-Wilamek
Studia Ekonomiczne, 22-32, 2018
12018
Wpływ zmian stopy procentowej EBC na inflację i aktywność gospodarczą strefy euro–weryfikacja za pomocą modelu autoregresji wektorowej (VAR)
D Brózda-Wilamek
Urbanek P.(red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6 …, 2013
12013
Strukturalne uwarunkowania mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce i strefie euro
D Brózda
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
12013
Mechanizm transmisji monetarnej w strefie euro poprzez kanał kredytowy w czasie globalnego kryzysu finansowego
D Brózda
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 273, 2012
12012
OPCJE WALUTOWE–KOSZTOWNA lEKCJA INŻYNIERII FINANSOWEJ DlA POlSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
D Brózda, E Stawasz
REGIONU ŁÓDZKIEGO, 161, 2011
12011
The global cross-border mergers and acquisitions network between 1990 and 2021
D Brózda-Wilamek
International Journal of Management and Economics 59 (3), 1–16, 2023
2023
The social network analysis of Chinese cross-border mergers and acquisitions; http://dx.doi.org/10.18778/8142-990-0
D Brózda-Wilamek
Asia's global expansion: business and financial aspects, 59-72, 2020
2020
Zróżnicowanie tożsamości pierwotnej i wtórnej pracowników małych przedsiębiorstw w Polsce
A Baszczyńska, DA Brózda-Wilamek, JE Bukowska, SI Bukowski, ...
Acta Universitatis Lodziensis 332, 6, 2017
2017
Stopa procentowa jako kanał transmisji impulsów polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej w latach 1984-2015
D Brózda-Wilamek
2017
Strukturalne uwarunkowania mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1984-2013
D Brózda
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk …, 2015
2015
Mechanizm transmisji impulsow polityki pienieznej Systemu Rezerwy Federalnej w warunkach zerowej granicy nominalnych stop procentowych
D Brozda
Institute of Economic Research Working Papers, 2015
2015
Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na wzrost gospodarczy wybranych krajów strefy euro w latach 2000 – 2011
D Brózda
Urbanek P.[red.], „Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce” 4, 42-56, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20