Emilia Stola
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej
M Madra, E Stola
Zesz. Nauk. SGGW 65, 71, 2008
132008
Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce
S Juszczyk, R Balina, E Stola, J Różyński
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2014
102014
Efektywność techniczna a efektywność finansowa banków komercyjnych
E Stola
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
82011
Płeć a skłonność do korzystania z kredytów bankowych
E Stola
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
52009
Ubankowienie społeczeństwa a rozwój sektora bankowego w Polsce
E Stola
Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych 4 (30), 81-95, 2018
32018
Kredytowanie rolnictwa a poziom ryzyka bankowego
E Stola
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (2), 2009
32009
Poziom kredytów i opinie rolników dotyczące kredytowania,[w:] P
M Mądra, E Stola
Karpuś, J. Węcławski, 2008
32008
Kryzysy finansowe a bezpieczeństwo działalności banków komercyjnych
E Stola
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2015
22015
THE RELATION BETWEEN THE SHARE OF FAMILY ENTERPRISES IN THE CREDIT PORTFOLIO AND THE QUALITY OF THE ENTIRE BANK CREDIT PORTFOLIO AND PROFITABILITY OF SELECTED COOPERATIVE BANKS …
E Stola, A Stefański
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
12015
Płeć a wybór strategii inwetowania oszczędności
E Stola
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 349-356, 2010
12010
Znaczenie wzrostu gospodarczego w rozwoju sektora bankowego w Polsce
E Stola
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 359-368, 2010
12010
Private banking w PKO BP SA w opiniach klientów
M Wasilewski, E Stola
EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, 19, 2008
12008
Logistyka zabezpieczeń technicznych w ochronie mienia na przykładzie banków komercyjnych w Polsce
E Stola
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie …, 2018
2018
Zmienność wyników finansowych a rozwój bankowości elektronicznej na przykładzie wybranych banków z polskiego sektora bankowego
E Stola
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 4 (4), 19-28, 2016
2016
The impact of the bank's image on its perceptions and efficiency
E Stola
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (6), 2015
2015
efektywność banków komercyjnych w aspekcie ryzyka bankowego
E Stola
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
2015
The relation between the share of agricultural credits in a credit portfolio, the quality of the entire credit portfolio, and profitability of selected cooperative banks’ assets
E Stola, A Stefański
Aspekty finansowe wyzwań polityki regionalnej w nowym okresie programowania, 159, 2015
2015
Efektywność sektora banków komercyjnych w kontekście zmian gospodarczych na przykładzie Polski
E Stola
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2014
2014
Ekonomia skali a efektywność skali na przykładzie banków komercyjnych
E Stola
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (6), 2013
2013
Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem na przykładzie banku komercyjnego
E Stola
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20