Magdalena  Rzemieniak
Magdalena Rzemieniak
Zweryfikowany adres z pollub.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Business simulation games in forming of students’ entrepreneurship
M Wawer, M Milosz, P Muryjas, M Rzemieniak
International Journal of Euro-Mediterranean Studies 3 (1), 49-71, 2010
522010
Kryzys i przetrwanie w marketingu
MK Nowakowski, ML Rzemieniak
Difin, 2003
362003
Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw
M Rzemieniak
Dom Organizatora, TNOiK, Toruń, 2013
282013
Measuring the effectiveness of online advertising campaigns inthe aspect of e-entrepreneurship
M Rzemieniak
Procedia Computer Science 65, 980-987, 2015
182015
Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej
ML Rzemieniak, E Tokarz
Politechnika Lubelska, 2011
132011
Promocja przedsiębiorstwa i produktu
B Szymoniuk, M Rzemieniak, A Jachim, S Skowron
Wydawnictwo Uczelniane PL, 1998
81998
Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych w rekrutacji pracowników
M Rzemieniak, M Wawer
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2012
72012
Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich
ML Rzemieniak
Politechnika Lubelska, 2012
72012
Tożsamość w sieciach organizacyjnych
M Rzemieniak
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2016
52016
Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych
ML Rzemieniak, K Kamińska
Politechnika Lubelska, 2012
52012
Marketingowe aspekty Second Life
M Rzemieniak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 569-578, 2010
52010
Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku: czynniki wzrostu
E Frejtag-Mika, J Gołębiewski, W Matwiejczuk, B Mickiewicz, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
42015
Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0
M Rzemieniak
Handel Wewnętrzny 359 (6), 152-161, 2015
42015
Public relations, w: Komunikacja marketingowa
M Rzemieniak
Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne …, 2006
42006
Proces rebrandingu jako efekt współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem
ML Rzemieniak
Zeszyty Naukowe/Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 369-390, 2011
32011
Modele biznesowe w niestandardowych kanałach dystrybucji
M Rzemieniak
Logistyka, 2015
22015
The effectiveness of online advertising of companies in Poland
M Rzemieniak, F Iannuli
Polish Journal of Management Studies 12, 2015
22015
New tendencies in consumer behaviour–a marketing perspective
M Rzemieniak
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
12018
Ocena skuteczności ilościowych i jakościowych działań promocyjnych w branży rozrywkowej gier komputerowych
M Rzemieniak
Handel Wewnętrzny 371 (6), 292-299, 2017
12017
Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych
G Kłosowski, A Paździor, M Rzemieniak
Przegląd Organizacji, 44-50, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20