Obserwuj
Marek Grzywacz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo administracyjne
M Wierzbowski, WP LexisNexis
LexisNexis, 2003
1652003
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: komentarz
R Hauser, M Wierzbowski, J Drachal, M Jagielska, J Jagielski, P Pietrasz, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2023
1362023
Challenges and prospects of e-governance in Poland and Spain
M Wierzbowski, R Galán-Vioque, EG Casado, M Grzywacz, ...
Electronic Government, an International Journal 17 (1), 1-26, 2021
92021
Regulatory dilemma: between deregulation and overregulation
MM Sokołowski
Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa …, 2018
82018
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
M Wierzbowski, M Dyl, FM Elżanowski, P Gołaszewski, M Grzywacz, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2019
52019
w: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.)
M Jagielska, J Jagielski, R Stankiewicz, M Grzywacz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 2017
52017
Bezpieczeństwo surowcowe państwa: instrumenty prawa administracyjnego
M Grzywacz
CH Beck, 2022
32022
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: komentarz
J Drachal, M Wierzbowski, M Jagielska, J Jagielski, A Wiktorowska, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2021
32021
Model procedury hybrydowej w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji i regulacji sektorowej
R Stankiewicz, J Piecha, M Grzywacz
Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z oo, 2019
22019
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej a bezpieczeństwo państwa–rola gminy w procesie zapewniania bezpieczeństwa surowcowego kraju
M Grzywacz
Studia Iuridica, 227-239, 2020
12020
Ramy i bariery prawne magazynowania energii wobec rosnącego wykorzystania magazynów energii elektrycznej na świecie
M Grzywacz, MM Sokołowski, M Wierzbowski
Wydawnictwo Poznańskie, 2020
12020
Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu
J Jagielski, D Kijowski, M Grzywacz
Wydawnictwo CH Beck, 2018
12018
ROAD TO ECO-ROUTING: A MODEL OF REGULATORY APPROACH FOR THE EU
J Piecha, M Porzeżyńska, M Porzeżyński, M Grzywacz
Studia Iuridica 95, 388-407, 2023
2023
Odnawialne źródła energii. Rynek mocy. Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych. Promowanie energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz w morskich farmach wiatrowych. Tom II …
M Czarnecka, T Ogłódek
Wydawnictwo CH Beck, 2023
2023
Prawo energetyczne. Efektywność energetyczna Tom I. Komentarz
M Czarnecka, T Ogłódek
Wydawnictwo CH Beck, 2023
2023
Rozdział VII. Prawne formy działania administracji. Pkt. 3A
M Grzywacz, M Wierzbowski, J Róg-Dyrda
2022
Legal challenges of the post-Covid energy transmission: Polish perspective
M Grzywacz, M Wierzbowski, M Pitula
Los desafíos jurídicos de la transición energética, 67-78, 2021
2021
Zasady ogólne; Doręczenia; Wszczęcie postępowania
M Grzywacz
2020
Tryb postępowania przed organami administracji w modelu hybrydowym. Tryb cywilnoprawny zaskarżenia rozstrzygnięcia
M Grzywacz, R Stankiewicz
2019
Prawnoadministracyjne instrumenty bezpieczeństwa surowcowego państwa
MR Grzywacz
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20