Marek Grzywacz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo administracyjne
J Jagielski, J Lang, A Nowak-Far, A Wiktorowska, M Dyl, P Przybysz, ...
LexisNexis, 2003
1222003
Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu
J Jagielski, D Kijowski, M Grzywacz
Wydawnictwo CH Beck, 2018
22018
Challenges and prospects of e-governance in Poland and Spain
M Wierzbowski, R Galán-Vioque, EG Casado, M Grzywacz, ...
Electronic Government, an International Journal 17 (1), 1-26, 2021
12021
Prawnoadministracyjne instrumenty bezpieczeństwa surowcowego państwa
M Grzywacz
2020
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej a bezpieczeństwo państwa–rola gminy w procesie zapewniania bezpieczeństwa surowcowego kraju
M Grzywacz
Studia Iuridica, 227-239, 2020
2020
Ramy i bariery prawne magazynowania energii wobec rosnącego wykorzystania magazynów energii elektrycznej na świecie
M Grzywacz, MM Sokołowski, M Wierzbowski
Wydawnictwo Poznańskie, 2020
2020
Model procedury hybrydowej w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji i regulacji sektorowej
R Stankiewicz, J Piecha, M Grzywacz
Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z oo, 2019
2019
O zmieniającej się roli polskich uczelni w obszarze studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
M Wierzbowski, M Grzywacz
Przegląd Prawa i Administracji 114, 269-276, 2018
2018
The Principles Governing Public Authority Liability in Poland
M Wierzbowski, M Grzywacz, JR Dyrda, K Ziółkowska
Tort Liability of Public Authorities in European Laws, 66-68, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–9