Karol Jachymek
Karol Jachymek
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
A Train to Hollywood: Porno-Chic in the Polish Cinema of the Late 1980s
K Jachymek
European journal of American studies, 2018
12018
Seks w kinie polskim okresu PRL. Wprowadzenie
K Jachymek
Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu 1, 2018
12018
A więc widoki i perspektywy są wielkie przed nami
K Jachymek
Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu, 2019
2019
Zofia Ołdak–władczyni przedmiotów
K Jachymek
Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu, 2019
2019
Krzysztof Mętrak wobec kina polskiego. Rekonesans
K Jachymek
2019
Obnażyć rzeczywistość. Nagość i erotyka w kinie polskim czasów przełomu
K Jachymek
Kwartalnik Filmowy, 56-68, 2019
2019
Danuta Lato–Ekscesywne ciało przełomu
K Jachymek
Kultura Popularna 59 (01), 142-155, 2019
2019
„Włosy” Marka Piwowskiego. O ironii jako filmowej strategii subwersji w polskich filmach dokumentalnych przełomu lat 60. i 70.
K Jachymek
"Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu" 3, 2018
2018
Świadectwa wizualne w badaniach nad historią kina polskiego w perspektywie zachodzących przemian obyczajowych
K Jachymek
Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego, 2018
2018
Bezsenni czarodzieje. O pokoleniu w filmach Andrzeja Wajdy i Michała Marczaka
K Jachymek
Kwartalnik Filmowy, 65-78, 2018
2018
Bezsenni czarodzieje. O pokoleniu w filmach Andrzeja Wajdy i Michała Marczaka
K Jachymek
Kwartalnik Filmowy, 65-78, 2018
2018
Film - ciało - historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych
K Jachymek
2016
Być (jak) Judy Garland? W kręgu inspiracji Rufusa Wainwrighta
K Jachymek
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016
2016
Pop i PRL. Rozważania na marginesie książki Kultura popularna w Polsce w latach 1944–1989. Problemy i perspektywy badawcze pod redakcją Katarzyny Stańczak‑Wiślicz (Fundacja …
K Jachymek
KULTURA POPULARNA, 2014
2014
Małżeństwo po włosku. Rozmyślania na temat Dwóch żeber Adama Janusza Morgensterna
K Jachymek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
2014
Mężczyzna, władza, PRL... Kilka uwag na temat serialu Dyrektorzy w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego
K Jachymek
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014
2014
Wszystko czerwone. Coca-cola, PRL i kino polskie
K Jachymek
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014
2014
Patrząc wstecz. Współczesny dokument wobec PRL-u
K Jachymek, J Banaszewska
KULTURA POPULARNA, 2013
2013
Obraz służb specjalnych w polskiej kinematografii w latach 1989–2012
K Jachymek
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 5 (9), 101-127, 2013
2013
Ciała niezawodowców. O wczesnych filmach Janusza Kondratiuka
K Jachymek
Kultura Popularna 36 (02), 4-21, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20