Anna Rolewicz-Kalińska
Anna Rolewicz-Kalińska
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowalnych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Logistic constraints as a part of a sustainable medical waste management system
A Rolewicz-Kalińska
Transportation Research Procedia 16, 473-482, 2016
92016
Conditions for the development of anaerobic digestion technologies using the organic fraction of municipal solid waste: perspectives for Poland
A Rolewicz-Kalińska, A Oniszk-Popławska, J Wesołowska, ED Ryńska
Environment, Development and Sustainability 18 (5), 1279-1296, 2016
72016
Odpady medyczne w liczbach
A Rolewicz-Kalińska
Recykling, 16-17, 2009
32009
Możliwości pozyskania wsparcia dla energii odnawialnej w gospodarce odpadami
K Lelicińska-Serafin, A Rolewicz-Kalińska, J Szostakiewicz
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 62--65, 2015
22015
Ryzyko w systemie gospodarowania odpadami medycznymi
A ROLEWICZ-KALIŃSKA
Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, P. Manczarski, Ed. PZiTS …, 2013
22013
Możliwości modelowania systemu gospodarki odpadami medycznymi
A Rolewicz-Kalińska
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, 91--104, 2010
22010
VOC removal performance of a joint process coupling biofiltration and membrane-filtration treating food industry waste gas
K Lelicińska-Serafin, A Rolewicz-Kalińska, P Manczarski
International journal of environmental research and public health 16 (17), 3009, 2019
12019
Gospodarka odpadami medycznymi. Cz. I-Charakterystyka i właściwości odpadów medycznych
A Rolewicz-Kalińska, P Manczarski
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 76--80, 2016
12016
Czy odpady medycznopodobne stanowią zagrożenie sanitarne?
A Rolewicz-Kalińska, P Manczarski
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 152--156, 2015
12015
The Circular Economy and Organic Fraction of Municipal Solid Waste Recycling Strategies
A Rolewicz-Kalińska, K Lelicińska-Serafin, P Manczarski
Energies 13 (17), 4366, 2020
2020
Assessment of the efficiency of biological treatment of gases from municipal waste processing
P Manczarski, K Lelicińska-Serafin, A Rolewicz-Kalińska
Ecological Chemistry and Engineering S 26 (4), 687-696, 2019
2019
Konkluzje Najlepszych Dostępnych Technik dla przetwarzania odpadów komunalnych
P Manczarski, K Lelicińska-Serafin, A Rolewicz-Kalińska
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2019
2019
Gospodarka odpadami medycznymi. Cz. II-Metody postępowania z odpadami medycznymi
A Rolewicz-Kalińska, P Manczarski
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 111--114, 2016
2016
TD-O_14 Environmental infrastructural investments in peri-urban areas–How to overcome nimbyism in case of waste to energy biogas plants
A Oniszk-Popławska, A Rolewicz-Kalińska, J Wesołowska, ED Ryńska
RAMIRAN 2015, 2015
2015
Analiza ryzyka w systemie gospodarki odpadami medycznymi
A Rolewicz-Kalińska
Chair of Environmental Protection, 2015
2015
Medical waste management in the pandemic disease conditions
A Rolewicz-Kalińska
Litteris et Artibus, 2015
2015
Multidimensional Approach to the Location Process of a Municipal Solid Waste Processing Facility. An Example of Anaerobic Digestion
J Wesołowska, A Oniszk-Popławska, A Rolewicz-Kalińska, E Ryńska
Chair of Urban Design and Physical Planning, 2015
2015
Uwarunkowania urbanistyczno-przestrzenne jako podstawa procesu lokalizacji inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych
A Rolewicz-Kalińska, A Oniszk-Popławska, J Wesołowska, E Ryńska
Chair of Environmental Protection, 2015
2015
Conditions of development of anaerobic digestion technology using an organic fraction of municipal solid waste in urban areas. Perspectives for Poland
A Rolewicz-Kalińska, A Oniszk-Popławska, J Wesołowska, E Ryńska
Chair of Environmental Protection, 2015
2015
Produkcja biogazu z odpadów szansa czy zagrożenie dla środowiska w kontekście jakości życia ludzi?
A Rolewicz-Kalińska, A Oniszk-Popławska, J Wesołowska, E Ryńska
Chair of Environmental Protection, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20