Katarzyna Andrzejczak
Katarzyna Andrzejczak
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Transfer of technologies in development cooperation models
K Andrzejczak
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 184, 2014
62014
The Model of French Development Assistance–Who Gets the Help?
K Andrzejczak, A Kliber
Dynamic Econometric Models 15, 89-109, 2015
52015
Wizerunek krajów Afryki Subsaharyjskiej w prasie polskiej
K Andrzejczak
Studia Ekonomiczne 185, 198-212, 2014
42014
Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych
K Nawrot, I Barczak, K Andrzejczak, E Wojdyla
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010
42010
The Sources Of Technology Development In Sub-Saharan Africa
K Andrzejczak
Sci. Bus. Res. Innov 2 (2), 5-28, 2015
32015
Komunikowanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego-komunikacja rozwojowa
K Andrzejczak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 49-65, 2012
22012
Conditions for technology transfer in the agriculture of Congo Republic
K Andrzejczak
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017
12017
Pomoc rozwojowa Francji dla krajów afrykańskich
K Andrzejczak, A Kliber
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2017
12017
Konsekwencje rozbieżności w interpretowaniu przepisów w sprawie stawki VAT dla branży meblarskiej
K Andrzejczak
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (3), 161-174, 2015
12015
Rola współpracy podmiotów na rynku usług rozwoju biznesu w Afryce Subsaharyjskiej
K Andrzejczak
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (1), 74-98, 2014
12014
Pomoc rozwojowa Francji dla krajów rozwijających się w latach 1981-2009
K Andrzejczak
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2011
12011
Reforma struktury instytucjonalnej pomocy rozwojowej Francji dla krajów rozwijających się
K Andrzejczak
Zeszyty Studiów Doktoranckich/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział …, 2008
12008
Regional Cooperation as a Factor of catching-up Process in Poland
K ANDRZEJCZAK
Les Cahiers du CEDIMES, 143, 2019
2019
Social cohesion in African countries. The role of remittances and the size of the welfare state
K Andrzejczak
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 13-34, 2017
2017
Structural transformation as determinant of growth in the best performing sub-Saharan African states
K Andrzejczak
Institute of Economic Research Working Papers, 2017
2017
Genetic Technology Transfer to Kenyan Agriculture in the Context of Biotechnology Research
K Andrzejczak, Ł Przysiecka
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1827-2016 …, 2016
2016
Agricultural Biotechnology Research in Sub-Saharan Africa
K Andrzejczak, L Przysiecka
Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive …, 2015
2015
Dynamic Econometric Models
K Andrzejczak, A Kliber
2015
Struktura organizacyjna pomocy rozwojowej we Francji: uwarunkowania i procesy
K Andrzejczak
Studia Doktorantów/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 7-19, 2010
2010
Usługi dla rozwoju biznesu (BDS) jako instrument wspierania rozwoju sektora prywatnego na przykładzie afrykańskich państw rozwijających się
K Andrzejczak
Studia Doktorantów/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 17-29, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20