Slawomir Rebisz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Validating the Polish adaptation of the 11-item De Jong Gierveld loneliness scale
P Grygiel, G Humenny, S Rębisz, P Świtaj, J Sikorska
European Journal of Psychological Assessment 29, 129-139, 2013
922013
Peer rejection and perceived quality of relations with schoolmates among children with ADHD
P Grygiel, G Humenny, S Rębisz, E Bajcar, P Świtaj
Journal of attention disorders 22 (8), 738-751, 2014
28*2014
Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów
S Rębisz, I Sikora, K Smoleń-Rębisz
Edukacja-Technika-Informatyka 7 (1), 90-98, 2016
212016
Using the De Jong Gierveld Loneliness Scale With Early Adolescents: Factor Structure, Reliability, Stability, and External Validity
P Grygiel, G Humenny, S Rębisz
Assessment 26 (2), 151-165, 2016
162016
Internet Addiction in Adolescents
S Rębisz, I Sikora
Practice and Theory in Systems of Education 11 (3), 194-204, 2016
132016
The Main Motivations of Ukrainian Students Who Choose to Study in Poland
S Rębisz, I Sikora
Practice and Theory in Systems of Education 10 (4), 385-396, 2016
82016
Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów.Krótki komunikat ze zwiadu badawczego na Uniwersytecie Rzeszowskim
S Rębisz, G Polański
Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. storočie, pod red. M. Lukáča 21 …, 2013
7*2013
Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podkarpackiego [The awareness and scale of the cyberbullying phenomenon among the students of …
S Rębisz, I Sikora, K Smoleń-Rębisz
Edukacja - Technika - Informatyka 21, 231-238, 2017
6*2017
Loneliness and Depression among Polish University Students: Preliminary Findings from a Longitudinal Study.
P Grygiel, P Switaj, M Anczewska, G Humenny, S Rebisz, J Sikorska
Bulgarian Comparative Education Society, 2013
52013
Między migracją a szarą strefą. Formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Raport zbiorczy
P Grygiel, G Humenny, S Rębisz, P Klimczak
MAX-DRUK Drukarnia Medyczna, Rzeszów, 2010
5*2010
Cross-border Co-operation, the Way to a United Europe: The Case of the Carpathian Euroregion
S Rebisz
Borland, John/Day, Graham/Sowa, Kazimierz Z.(Hg.): Political Borders and …, 2002
52002
School principals’ perceptions of their roles and responsibilities in the city of Rzeszów and Atlanta area
TC Chan, B Jiang, S Rębisz
EDUKACJA 1 (144), 78-95, 2018
42018
Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich na przykładzie Uniwersytetu Rzeszowskiego
P Grygiel, S Rębisz, G Humenny
Zarządzanie Publiczne, 2009
42009
School Principals’ Self-Perceptions of Their Roles and Responsibilities in Six Countries
TC Chan, B Jiang, M Chandler, R Morris, S Rebisz, S Turan, Z Shu, ...
New Waves Educational Research & Development 22 (2), 37-61, 2019
22019
Fears and Difficulties Experienced by Ukrainian Nationals During Their Period of Study in Poland
S Rębisz, P Grygiel
European Education 50 (4), 336-352, 2018
22018
Płeć a dynamika sieci rówieśniczych: Przykład drugiego etapu nauki w szkole podstawowej [Gender and Dynamics of Peer Networks: Case of the Second Stage of Education at Primary …
P Grygiel, G Humenny, S Rębisz
Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa - Women and Men. Differences …, 2017
2*2017
Between Isolation and Loneliness: Social Networks and Perceived Integration with Peers of Children Diagnosed with ADHD in Regular Classrooms.
P Grygiel, G Humenny, P Switaj, S Rebisz, M Anczewska
Bulgarian Comparative Education Society, 2014
22014
Szkolnictwo wyższe Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji systemowej: przykład Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski
S Rębisz
Max-Druk Drukarnia Medyczna, 2008
22008
The Needs and Possibilities for Common-Border Cooperation within the Carpathian Euroregion
S Rebisz
Poland, Rzeszów: Carpathian Foundation, 2003
22003
Informacje o środkach masowego przekazu o Euroregionie Karpackim i krajach go tworzących w opinii jego mieszkanców
S Rębisz
Transgraniczność w Perspektywie Socjologicznej. Komunikaty i Komentarze, 87-102, 2003
2*2003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20