Hüseyin Altay
Title
Cited by
Cited by
Year
Perceptions of institutional environment and entry mode
M Demirbag, M McGuinness, H Altay
Management International Review 50 (2), 207-240, 2010
1342010
Critical success factors for small hotel businesses in Turkey: an exploratory study
C Avcikurt, H Altay, M Oguzhan Ilban
Cornell Hospitality Quarterly 52 (2), 153-164, 2011
562011
Seyahat acentaları çalışanlarının tükenmişlik düzeyi: Hatay örneği
H Altay, V Akgül
412010
ANTAKYA VE İSKENDERUN OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİĞİ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H Altay
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (12), 1-17, 2009
412009
Güç mesafesi, erkeklik-dişilik ve belirsizlikten kaçınma özellikleri ile başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma
H Altay
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 …, 2004
382004
Kariyer ve Kültür: Kariyer geliştirmede temel ve destekleyici fonksiyonlar
H Altay
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 8 (1), 2006
102006
Determining the relationship between the attitudes of organizational cynicism and commitment of the employees in hospitality businesses
S Balıkçıoğlu, H Altay
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014
52014
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDEKİ TÜRKİYE KÖKENLİ FİRMA YATIRIMLARI VE KÜLTÜR: YÖNETİCİLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
H Altay
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (9), 39-57, 2003
52003
ETİK LİDERLİK, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE: CİNSİYET VE ÇALIŞMA SÜRESİNİN FARKLILAŞTIRICI (MODERATE) ROLÜ
BB DEDEOĞLU, S ÇELİK, A İNANIR, H ALTAY
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (4), 45-70, 2016
32016
Balıkesir organize sanayi bölgesi KOBİ yöneticilerinin" organizasyon" algıları üzerine bir araştırma
H Altay, MO İlban
32007
Balıkesir organize sanayi bölgesi KOBİ yöneticilerinin" organizasyon" algıları üzerine bir araştırma
H Altay, MO İlban
32007
Güç mesafesi erkeklik-dişilik ve belirsizlikten kaçınmanın başarıya etkisi
H Altay
İnönü Üniversitesi, 1997
31997
MEASUREMENT OF SYRIAN REFUGEES’SATISFACTION WITH NGOS SERVICES A FIELD STUDY IN TURKISH SOUTHERN PROVINCES1
H Altay, A Alhamoud, BB Dedeoğlu
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 2 (1), 63-79, 2017
22017
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNE YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİNE ETKİ EDEN EKONOMİK FAKTÖRLERİN TÜRKİYE KÖKENLİ ULUSLARARASI FİRMALARIN YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
H Altay
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (10), 1-23, 2003
22003
KOBİ yöneticilerinin teknolojiye bakış açılarının belirlenmesine yönelik açıklayıcı bir araştırma: Balıkesir ili organize sanayi bölgesi örneği
H Altay, MO İlban
12008
ÜÇ VE ÜSTÜ YILDIZA SAHİP OTELLERDE ÇALIŞAN PERSONELİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YEREL ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
H Altay, C Ateş
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (1), 93-107, 2019
2019
ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞE YABANCILAŞMANIN ARACILIK ROLÜ: ANTAKYA TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
H Altay, BB Dedeoğlu
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 458-474, 2016
2016
KOBİ YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİYE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK AÇIKLAYICI BİR ARAŞTIRMA: BALIKESİR İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
H ALTAY, MO İLBAN
Öneri Dergisi 8 (29), 109-117, 2008
2008
Örgüt Kültürü, Tikici, M.(Editör)
H Altay
Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, 204-221, 2005
2005
TÜRKİYE TURİZMİNİN TEKTONİK ETKİ (PAZAR TEKTONİĞİ) AÇISINDAN İNCELENMESİ
H ALTAY, H AKYURT
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 7 (4), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20