Marek Masztalerz
Marek Masztalerz
Poznan University of Economics and Business, Department of Accounting and Financial Audit
Verified email at ue.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Rachunkowość w świetle językoznawstwa
M Masztalerz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 177-191, 2013
192013
Użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych
M Masztalerz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 41-56, 2010
182010
Wartość dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie
M Masztalerz
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (8), 269, 2014
152014
Rachunek kosztów docelowych jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa
M Masztalerz
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010
132010
Why narratives in accounting?
M Masztalerz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 99-107, 2016
112016
Interparadigmatic dialogue in management accounting
M Masztalerz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 72, 79-93, 2013
112013
Typologie paradygmatów rachunkowości
M Masztalerz
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 107-117, 2011
112011
O standardach rachunkowości-zasady czy reguły
M Masztalerz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 123-131, 2012
102012
Czy rachunkowość w Polsce jest kobietą?
M Masztalerz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 326-335, 2018
82018
O narracjach w rachunkowości, czyli jak zarządzać wrażeniem
M Mastalerz
Studia Ekonomiczne 274, 16-25, 2016
82016
Komunikacja w rachunkowości zarządczej
M Masztalerz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343-351, 2015
72015
Global management accounting principles–emperor’s new clothes?
M Masztalerz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 57-65, 2014
72014
Komunikacja w rachunkowości–aspekty językowe
M Masztalerz
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2018
62018
Kreatywna sprawozdawczość 2.0–czyli o zarządzaniu wrażeniem w raportach
M Masztalerz
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 152, 41-51, 2016
62016
Semiotyka ustawy o rachunkowości-wybrane zagadnienia
M Masztalerz
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (4), 73-87, 2014
62014
Semiotyczne aspekty rachunkowości
M Masztalerz
STUDIA OEONOMICA POSNANIENSIA 1 (8), 257, 2013
62013
Pomiar wartości–w kierunku integracji rachunkowości finansowej i zarządczej
M Masztalerz
KIBR, Poznań, 2012
62012
W poszukiwaniu definicji rachunku kosztów docelowych,[w:] W. Gabrusewicz (red.), Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia
M Masztalerz
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
62006
Budzetowanie w systemie kaizen costing
M Masztalerz, R Akaderrtii
62006
Value-based accounting–challenge or utopia?
M Masztalerz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 43-51, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20