Obserwuj
Krzysztof Firlej
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty
K Firlej
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna …, 2008
622008
Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
K Firlej, D Żmija
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
402014
Competitiveness and innovation of the Polish food industry
K Firlej, A Kowalska, A Piwowar
Agricultural Economics 63 (11), 502-509, 2017
342017
Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2)
J Drożdż, K Firlej, G Morkis, R Mroczek, I Szczepaniak, M Szymański, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2012
262012
Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej
KA Firlej
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011
222011
Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno--spożywczego w warunkach unijnych
K Firlej
Red. A. Czyżewski A. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy 3, 163-165 …, 2010
182010
Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie
K Firlej, M Hamulczuk, W Kozłowski, J Kufel, A Piwowar, S Stańko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2015
172015
System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013
K Firlej, A Rydz
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 199 …, 2012
132012
Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii
K Firlej, A Makarska
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 68, http …, 2012
132012
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1)
Ł Ambroziak, J Drożdż, K Firlej, A Judzińska, G Morkis, I Szczepaniak, ...
Program Wieloletni, 2011
132011
The specificity of knowledge management in the food industry in Poland
K Firlej, D Żmija
Technická univerzita v Liberci, 2017
122017
Wpływ otoczenia zewnętrznego na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego–wyniki analizy scenariuszowej
K Firlej
Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności [Selected …, 2008
122008
Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji
K Firlej
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (1 …, 2009
112009
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY W POLSCE NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU
K Firlej
Wydawnictwo Naukowe PWN SA 1 (I), s. 382, 2017
102017
Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym
K Firlej
Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2013
102013
Globalizacja i integracja europejska–szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu
K Firlej
Zeszyty Naukowe SGGW, 23-32, http://krzysztoffirlej.pl/, 2010
102010
The assessment of export potential of agricultural and food products in the Visegrad Group countries in the years 2005–2017
K Firlej, S Kubala
Proceedings of the International Scientific Conference" Economic Sciences …, 2018
92018
Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków
K Firlej
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 21-36 …, 2011
92011
Strategie adaptacji spółek z indeksu WIG–Spożywczy, Zrównoważony rozwój lokalny
K Firlej
Warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Stowarzyszenie Naukowe–Instytut …, 2010
92010
The polish sector of agri-tourism and rural development
K Firlej
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (6 …, 2006
92006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20