Maciej Szwast
Maciej Szwast
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of urethral catheter surface lubricity
K Kazmierska, M Szwast, T Ciach
Journal of Materials Science: Materials in Medicine 19 (6), 2301-2306, 2008
392008
Investigation of the effect of treatment with supercritical carbon dioxide on structure and properties of polypropylene microfiltration membranes
K Tarabasz, J Krzysztoforski, M Szwast, M Henczka
Materials Letters 163, 54-57, 2016
102016
Membrany polimerowe do rozdzielania gazów
M Szwast
Przemysł Chemiczny 91, 1356-1361, 2012
102012
Influence of supercritical carbon dioxide on structure and mechanical properties of porous polypropylene membranes
J Krzysztoforski, A Krasiński, M Henczka, W Piętkiewicz, M Szwast
Challenges of Modern Technology 3 (4), 2012
102012
Koncepcja wytwarzania membran kapilarnych oraz metody oceny ich jakości
M Szwast, W Fabianowski, L Gradoń, W Piątkiewicz
Przemysł Chemiczny 87, 206-209, 2008
102008
A mathematical model of membrane gas separation with energy transfer by molecules of gas flowing in a channel to molecules penetrating this channel from the adjacent channel
M Szwast, Z Szwast
Chemical and Process Engineering 36 (2), 2015
82015
Wybrane aspekty projektowania membranowych instalacji filtracyjnych o przepĹ ‚ywie krzyĹĽowym
W PiÄ, M Szwast, TZ Suchecka
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, 2012
72012
Modelling of postproduction suspensions’ concentration processes by “batch” membrane microfiltration
M Szwast, Z Szwast, M Grądkowski, W Piątkiewicz
Chemical and Process Engineering 34 (3), 2013
62013
Mathematical model for biological cell deformation in a cylindrical pore
M Szwast, T Suchecka, W Piątkiewicz
Chemical and Process Engineering 33 (3), 385-396, 2012
52012
Gas separation membranes made of PEBA block copolymer
M Szwast, A Makaruk, M Harasek
ACEE 4, 107-111, 2012
42012
New methods of natural gas adjusting for technological purposes based on modern filtration materials
A Jackiewicz-Zagórska, M Szwast, J Gac, Ł Werner, M Zalewski, ...
Ecological Chemistry and Engineering S 25 (1), 61-72, 2018
32018
New membranes for industrial laundry wastewater treatment
M Szwast, D Polak
Przemysl Chemiczny 97 (3), 439-441, 2018
3*2018
Procesy membranowe w zagospodarowaniu płynu powrotnego ze szczelinowania hydraulicznego złóż gazu z łupków
A Kowalik-Klimczak, M Szwast, P Gierycz
Przemysł Chemiczny 95 (5), 948--952, 2016
32016
Pozyskiwanie helu z gazu ziemnego za pomocą technik membranowych
M Szwast, M Zalewski, R Nikpour, A Sobczak
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 304--305, 2014
32014
Hall effect in electrolyte flow measurements: introduction to blood flow measurements
M Szwast, W Piatkiewicz
Artificial organs 36 (6), 551-555, 2012
32012
Modelling the gas flow in permeate channel in membrane gas separation process
M Szwast
Chemical and Process Engineering, 271–280-271–280, 2018
22018
New membranes for dehydration of natural gas
M Szwast
Przemysl Chemiczny 94 (12), 2213-2217, 2015
22015
Research on supported liquid membrane to adjust (reduce) the nitrogen content in natural gas
M Szwast, A Janocha
Proceedings The 6th Membrane Conference of Visegrad Countries, 15-19.09, 2013
22013
Membrany polimerowe modyfikowane tlenkiem cynku–metoda wytwarzania
M Bojarska, M Szwast, S Jakubiak, J Michalski, L Gradoń
Prosimy cytować jako: Inż. Ap. Chem 52, 521-522, 2013
22013
Zastosowanie membran ceramicznych do rozdziału mieszanin wody i oleju–badania laboratoryjne i opis matematyczny procesu
M Szwast, R Nikpour, Z Szwast, W Piątkiewicz
Inż. Ap. Chem 51 (6), 391-393, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20