Halina Wątróbska
Title
Cited by
Cited by
Year
The Izbornik of the XIIIth Century (cod. Leningrad, GPB, QpI 18)
H Wątróbska
Inter Documentation Company AG Zug Switzerland, 1987
26*1987
Słownik staro-cerkiewno-rusko-polski
H Wątróbska
Wydawnictwo WAM, 2010
122010
The Izbornik of the XIIIth century (Cod. Leningrad, GPB, QpI 18): Text in transcription
Wątróbska
Katholieke Universiteit Nijmegen 19, 1-196, 1987
91987
The Izbornik of the thirteenth century, cod
H Wątróbska
Leningrad, GPB, QpI 18, 0
2
Teksty dziewiętnastowieczne i problem kształcenia oraz wychowania kobiet w Polsce i Chorwacji
H Wątróbska, A Czyszak
Slawistyka 13, 167-177, 2015
12015
Nowogrodzka" Gramota nr 9" w świetle socjolingwistyki
H Wątróbska
2020
Wybrane sposoby perswazyjne" Въ помощь пастырямъ и въ назиданiе пасомымъ"
H Wątróbska, O Kadocznikowa
2019
Staro-cerkiewno-słowiańskie tytuły ewangelijne
H Wątróbska
2018
Nie śmiej się śmiać - klimat słowiańskiego średniowiecznego tekstu religijnego
H Wątróbska
Slawistyka 11, 159-165, 2017
2017
Wszyscy jesteśmy podróżnikami
H Wątróbska
Słowianie w podróży, 298-311, 2016
2016
Z zagadnień współczesnej slawistyki. Wstęp
H Wątróbska, N Wyszogrodzka-Liberadzka
SLAWISTYKA 13, 7-10, 2015
2015
Jarosław Karzarnowicz, Funkcje i użycie przypadków w cerkiewnosłowiańskim „Apostole” z Biblioteki Śląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 182
H Wątróbska
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 20 (1), 151-169, 2013
2013
Staro‑cerkiewno‑ruskie florilegium i problemy językoznawcze
D Keiss-Dolańska, H Wątróbska
Slawistyka 12, 2012
2012
Starowierski irmologion nutowy на крюках
H Wątróbska
Staroobrzędowcy za granicą, 159-271, 2010
2010
Zabytki fryzyńskie i wczesne dzieje języków słowiańskich
H Wątróbska, E Ziewiec
Rocznik Slawistyczny 57, 137-152, 2008
2008
Staroobrzędowcy za granicą. Historia. Religia. Język. Kultura. Międzynarodowa konferencja. Tezy wystąpień.
S Grzybowski, M Głuszkowski
Instytut Filologii Słowiańskiej UMK, 2008
2008
Zastosowanie standardu XML w pracy ze średniowiecznym rękopisem cyrylickim
H Wątróbska, R Kubiak
Studia philologica Slavica: Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65 …, 2006
2006
Od XML-a do TEX-a używając Emacsa i Haskella
H Wątróbska, R Kubiak
Biuletyn Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX 23, 2006
2006
Historia w nazwie Oświęcim
H Wątróbska, T Szczepanski
Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza 2, 2005
2005
Wykorzystanie Emacsa, Haskella i TEX-a w pracach nad słownikiem języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
H Wątróbska, R Kubiak
GUST. Biuletyn Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX 21, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20