Wojciech Zając
Wojciech Zając
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Verified email at ajp.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
An Error Concealment Algorithm for Digital Image Transmission
W Zając
W: Proceedings of XIV International Symposium on Computer and Information …, 1999
91999
Block programming technique in traffic control
M Kołopieńczyk, G Andrzejewski, W Zając
International Conference on Transport Systems Telematics, 75-80, 2013
72013
Finite state machine based modelling of discrete control algorithm in LAD diagram language with use of new generation engineering software
W Zając, G Andrzejewski, K Krzywicki, T Królikowski
Procedia Computer Science 159, 2560-2569, 2019
62019
Time dependencies modelling in traffic control algorithms
G Andrzejewski, W Zając, M Kołopieńczyk
International Conference on Transport Systems Telematics, 1-6, 2013
42013
Nowa koncepcja korekcji zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizualnych z wykorzystaniem techniki maskowania błędów
A Sielicki, W Zając
Pomiary Automatyka Kontrola 49, 26-28, 2003
32003
Code sharing in FPGA-based Moore FSMs
J Bieganowski, A Barkalov, L Titarenko, W Zając
AIP Conference Proceedings 1702 (1), 100002, 2015
22015
A solution to detect and prevent the falls of geriatric patients
A Pławiak-Mowna, W Zając, G Andrzejewski
Przegląd Elektrotechniczny 89 (12), 350-352, 2013
22013
Decreasing Number of LUTs for Moore FSMs
A Barkalov, L Titarenko, K Mielcarek, K Krzywicki, W Zając
2019 MIXDES-26th International Conference" Mixed Design of Integrated …, 2019
12019
Elektromagnetyzm w polityce ochrony zdrowia osób starszych
A Pławiak-Mowna, W Zając, G Andrzejewski
Przegląd Elektrotechniczny 91 (1), 192-194, 2015
12015
Traffic load detection system
W Zając, M Kołopieńczyk, G Andrzejewski
Archives of Transport System Telematics 6, 2013
12013
Sprzętowa implementacja algorytmu detekcji wzorców błędów DCT w hybrydowym algorytmie maskowania błędów transmisji obrazu stałego HECA
G Andrzejewski, W Zając
Pomiary Automatyka Kontrola 56 (10), 1123-1126, 2010
12010
Czy prawidłowa sieć Petriego jest siecią doskonałą
K Mielcarek, M Adamski, W Zając
Metody Informatyki Stosowanej, 169-176, 2010
12010
Nieoptymalna technika dekorelacji w cyfrowym przetwarzaniu obrazu
W Zając
W: Informatyka-sztuka czy rzemiosło-KNWS 5, 0
1
On some aspects of Concurrent Control Processes Modelling and Implementation in LAD Diagram Language With Use of New Generation Engineering Software
G Andrzejewski, W Zając, K Krzywicki, T Królikowski
Procedia Computer Science 176, 2173-2183, 2020
2020
Modelling of Parameterized Discrete Control Algorithms With Use of Finite State Machines in TIA Portal Environment
G Andrzejewski, W Zając
International Journal of Electronics and Telecommunications 64 (2), 249-254, 2018
2018
Designing EMB-based Mealy FSM with transformation of collections of output functions
A Barkalov, L Titarenko, K Mielcarek, W Zając
AIP Conference Proceedings 1702 (1), 100003, 2015
2015
Monitorowanie aktywności fizycznej osób starszych a źródła pól elektromagnetycznych
A Pławiak-Mowna, G Andrzejewski, W Zając
Przegląd Elektrotechniczny 91 (12), 198-200, 2015
2015
Wydajna transmisja danych wizyjnych przez łącze radiowe o małej przepustowości
W Zając
Przegląd Elektrotechniczny, 216-219, 2011
2011
Sprzętowa implementacja algorytmu maskowania zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych
W Zając, G Andrzejewski
Przegląd Elektrotechniczny 87 (11), 186-190, 2011
2011
Hardware Implementation of Digital Visual Data Transmission Error Concealment Algorithm
W Zajac, G Andrzejewski
PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 87 (11), 186-190, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20