Wojciech Zając
Wojciech Zając
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Verified email at ajp.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
An Error Concealment Algorithm for Digital Image Transmission
W Zając
W: Proceedings of XIV International Symposium on Computer and Information …, 1999
91999
Finite state machine based modelling of discrete control algorithm in LAD diagram language with use of new generation engineering software
W Zając, G Andrzejewski, K Krzywicki, T Królikowski
Procedia Computer Science 159, 2560-2569, 2019
72019
Block programming technique in traffic control
M Kołopieńczyk, G Andrzejewski, W Zając
International Conference on Transport Systems Telematics, 75-80, 2013
72013
Time dependencies modelling in traffic control algorithms
G Andrzejewski, W Zając, M Kołopieńczyk
International Conference on Transport Systems Telematics, 1-6, 2013
42013
Nowa koncepcja korekcji zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizualnych z wykorzystaniem techniki maskowania błędów
A Sielicki, W Zając
Pomiary Automatyka Kontrola 49, 26-28, 2003
32003
Code sharing in FPGA-based Moore FSMs
J Bieganowski, A Barkalov, L Titarenko, W Zając
AIP Conference Proceedings 1702 (1), 100002, 2015
22015
A solution to detect and prevent the falls of geriatric patients
A Pławiak-Mowna, W Zając, G Andrzejewski
Przegląd Elektrotechniczny 89 (12), 350-352, 2013
22013
On some aspects of Concurrent Control Processes Modelling and Implementation in LAD Diagram Language With Use of New Generation Engineering Software
G Andrzejewski, W Zając, K Krzywicki, T Królikowski
Procedia Computer Science 176, 2173-2183, 2020
12020
Decreasing Number of LUTs for Moore FSMs
A Barkalov, L Titarenko, K Mielcarek, K Krzywicki, W Zając
2019 MIXDES-26th International Conference" Mixed Design of Integrated …, 2019
12019
Elektromagnetyzm w polityce ochrony zdrowia osób starszych
A Pławiak-Mowna, W Zając, G Andrzejewski
Przegląd Elektrotechniczny 91 (1), 192-194, 2015
12015
Traffic load detection system
W Zając, M Kołopieńczyk, G Andrzejewski
Archives of Transport System Telematics 6, 2013
12013
Sprzętowa implementacja algorytmu detekcji wzorców błędów DCT w hybrydowym algorytmie maskowania błędów transmisji obrazu stałego HECA
G Andrzejewski, W Zając
Pomiary Automatyka Kontrola 56 (10), 1123-1126, 2010
12010
Czy prawidłowa sieć Petriego jest siecią doskonałą
K Mielcarek, M Adamski, W Zając
Metody Informatyki Stosowanej, 169-176, 2010
12010
Nieoptymalna technika dekorelacji w cyfrowym przetwarzaniu obrazu
W Zając
W: Informatyka-sztuka czy rzemiosło-KNWS 5, 0
1
Modelling of Parameterized Discrete Control Algorithms With Use of Finite State Machines in TIA Portal Environment
G Andrzejewski, W Zając
International Journal of Electronics and Telecommunications 64 (2), 249-254, 2018
2018
Designing EMB-based Mealy FSM with transformation of collections of output functions
A Barkalov, L Titarenko, K Mielcarek, W Zając
AIP Conference Proceedings 1702 (1), 100003, 2015
2015
Monitorowanie aktywności fizycznej osób starszych a źródła pól elektromagnetycznych
A Pławiak-Mowna, G Andrzejewski, W Zając
Przegląd Elektrotechniczny 91 (12), 198-200, 2015
2015
Wydajna transmisja danych wizyjnych przez łącze radiowe o małej przepustowości
W Zając
Przegląd Elektrotechniczny, 216-219, 2011
2011
Sprzętowa implementacja algorytmu maskowania zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych
W Zając, G Andrzejewski
Przegląd Elektrotechniczny 87 (11), 186-190, 2011
2011
Hardware Implementation of Digital Visual Data Transmission Error Concealment Algorithm
W Zajac, G Andrzejewski
PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 87 (11), 186-190, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20