Obserwuj
Anna Dyhdalewicz
Anna Dyhdalewicz
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
A Kożuch, A Dyhdalewicz
Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2004
282004
Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem-wyniki badań,[w:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską
A Dyhdalewicz
Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 33-38, 2001
172001
Wybór metod ustalania cen w przedsiębiorstwach handlowych
A Dyhdalewicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 625, 2011
72011
Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych
A Dyhdalewicz
Ekonomia i Zarządzanie 6 (2), 2014
62014
Accounting and marketing dimensions of innovations
A Dyhdalewicz, U Widelska
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 13 (2), 1-13, 2017
42017
Bariery integracji marketingowej i rachunkowej funkcji w przedsiębiorstwie w obszarze innowacji
U Widelska, A Dyhdalewicz
Handel wewnętrzny, 374-387, 2016
42016
Etyka zawodowa księgowych z perspektywy studentów–prezentacja wyników badań ankietowych
R Gmińska, A Dyhdalewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6 (345), 27-55, 2019
32019
Managerial Aspects of Innovations Costs–Case Study
A Dyhdalewicz
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 506-514, 2018
32018
INNOVATION OF TRADING COMPANIES IN RELATION TO THE CONTENT OF ANNUAL REPORTS-RESEARCH RESULTS
A Dyhdalewicz
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 629-638, 2017
32017
Competences of innovation brokers-experiences of the GoSmart BSR project
A Dyhdalewicz, J Grześ-Bukłaho
Engineering Management in Production and Services 13 (4), 95-114, 2021
22021
Orientation at research and development activity from the perspective of the accounting information system
A Dyhdalewicz
Optimum. Economic Studies 94 (4), 14-26, 2018
22018
The implementation of variable costing in the management of profitability of sales in trade companies
A Dyhdalewicz
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 11 (3), 116-127, 2015
22015
Należności z tytułu dostaw i usług w sytuacji kryzysu zaufania do kontrahenta, z perspektywy rachunkowości
A Dyhdalewicz
Zarządzanie i Finanse 4 (1), 141-155, 2012
22012
Ramy koncepcyjne prac magisterskich–wybrane problemy metodyczne
A Dyhdalewicz
Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania …, 2022
12022
Rachunkowość rolnicza w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości
A Dyhdalewicz
Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów …, 2020
12020
Classification of R&D Activity costs in financial accounting
A Dyhdalewicz
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 395-404, 2018
12018
Rachunkowość jako źródło informacji o innowacjach
A Dyhdalewicz, R Gmińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 122-132, 2018
12018
Costs of research and development in Polish accounting law
A Dyhdalewicz
NEW TRENDS 2017, 96, 2017
12017
Zasadność analizy rynku i kierunków jego rozwoju w działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości
A Dyhdalewicz
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65-73, 2016
12016
Rachunkowość małych jednostek gospodarczych–dylematy wyboru
A Dyhdalewicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2 (1), 261-272, 2011
12011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20