Obserwuj
Paweł Churski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unia̜ Europejska̜
P Churski
Wydawn. Naukowe UAM, 2008
2482008
Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych
P Churski
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku …, 2005
802005
Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej
P Churski
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych …, 2004
682004
Measuring regional specialisation: A new approach
K Kopczewska, P Churski, A Ochojski, A Polko
Springer, 2017
622017
Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy)–teoria i praktyka polityki regionalnej
P Churski
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31-50, 2018
412018
Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności–konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju
P Churski
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 13-27, 2014
402014
Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce
J Dominiak, P Churski
Studia Regionalne i Lokalne, 54-77, 2012
362012
Structural funds of the European Union in Poland—Experience of the first period of membership
P Churski
European planning studies 16 (4), 579-607, 2008
352008
Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów polityki regionalnej Unii Europejskiej
P Churski
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2004
342004
Problem areas in Poland in terms of the objectives of the European Union's regional policy
P Churski
European Planning Studies 13 (1), 45-72, 2005
332005
Obszary wzrostu i obszary stagnacji gospodarczej w Polsce–kontekst teoretyczny. W: P. Churski (red.). Zróżnicowania regionalne w Polsce
P Churski
Biuletyn KPZK PAN 248, 9-43, 2011
292011
The impact of innovations on growth and stagnation regions in Poland
P Churski, J Dominiak
European Planning Studies 22 (6), 1143-1164, 2014
272014
Where do Cohesion Policy funds flow and do they have any impact? The Polish lesson
P Churski, R Perdał
Regional Barometer. Analyses & Prognoses 14 (3), 7-24, 2016
252016
The polarization-diffusion model in the changes to the cohesion policy–the consequences to the direction of the growth policy.[W:] P
P Churski
Churski (red.), The social and economic growth vs. the emergence of economic …, 2014
242014
Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej.[W]: S
P Churski, R Perdał
Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur …, 2008
232008
Variations in the spatial distribution of areas of economic growth and stagnation in Poland: Determinants and consequences
P Churski
Quaestiones Geographicae 33 (2), 63-77, 2014
212014
Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne= The European context of the impact of contemporary megatrends on socio …
B Konecka-Szydłowska, P Churski, T Herodowicz, R Perdał
Przegląd Geograficzny 91 (2), 39-59, 2019
202019
Spatial differentiation of the socio-economic development of Poland–“Invisible” historical heritage
P Churski, T Herodowicz, B Konecka-Szydłowska, R Perdał
Land 10 (11), 1247, 2021
192021
The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas
P Churski
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014
192014
New experiences of Polish regional policy in the first years of membership in the European Union
P Churski, T Stryjakiewicz
Quaestiones Geographicae 25, 17-28, 2006
192006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20