Obserwuj
O. Andriychuk / O. Andreichuk / O. Andriejczuk / O. Andriichuk / O. Andrijchuk / Ольга Андрійчук
O. Andriychuk / O. Andreichuk / O. Andriejczuk / O. Andriichuk / O. Andrijchuk / Ольга Андрійчук
Lesya Ukrainka Volyn National University
Zweryfikowany adres z vnu.edu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки
ОЯ Андрійчук
Друкарня виробничо-комерційної фірми" Агроспецсервіс" м. Луцьк, 2003
612003
Physical and mental health components condition in the life quality of students who regularly practice kickboxing and yoga
ST Anatolii Tsos, Yuliia Hylchuk, Olga Andreichuk, Vasyl Pantik
Physical Activity Review, 37-43, 2017
322017
Інструментальні дослідження у фізичній терапії осіб з деформаціями опорно-рухового апарату
О Андрійчук, Т Цюпак, А Сітовський
ISGT Publishing House, 2020
282020
Методичні основи фізичної терапії хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату
ОЯ Андрійчук
Art of Medicine 3 (7), 174-177, 2018
182018
Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я студентів залежно від їхніх навчальних досягнень
О Андрійчук, А Шевчук, О Самчук, А Хомич
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 96-103, 2015
112015
Аналіз стану захворюваності та поширеності хвороб кістково-м’язової системи в Україні та Волинській області
ОЯ Андрійчук, ІМ Григус
Педагогіка, психологія та медико, 2010
112010
ПІДГОТОВКА ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О Андрійчук
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету., 10-14, 2019
102019
Оцінка болю та якості життя в практичній діяльності фізичного терапевта
МТ Андрійчук Ольга, Грейда Наталія
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 55-60, 2019
9*2019
Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на гонартроз
ОЯ Андрійчук
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe, 2013
9*2013
Ожиріння: профілактика, лікування, фізична терапіїя: навчальнометодичний посібник
ОЯ Андрійчук, КІ Сметаніна, НБ Грейда, ВМ Сергеєв, АМ Сітовський, ...
Луцьк, 2021
82021
Комплексна фізична реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (огляд літератури)
ОЯ Андрійчук
Науковий часопис імені М. П. Драгоманова 9, 11-16, 2018
82018
Роль загальних правових принципів у процесі застосування європейського права
О Андрійчук
Юридичний журнал, 45-48, 2007
82007
Гуманістична освіта молоді: історично-дидактичний аспект : монографія
О Андрійчук
Луцьк: Видавництво «Волинська обласні друкарня», 2002
82002
Heart Rate Variability in Athletes Specializing in Middle-Distance Running during Mesocycle
OS O. Roda, S. Kalytka, A. Tsos, O. Andriichuk, O. Ishchuk
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 1061-1070, 2017
72017
General lifestyle characteristics of students who practice sports
O ANDRIJCHUK
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2, 699-792, 2016
72016
Фізична реабілітація хворих на гонартроз : монографія
ОЯ Андрійчук
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012
7*2012
Лікувальна фізична культура при остеоартрозах
О Андрійчук
Спортивна наука України: електрон¬не наукове фахове видання, 96-104, 2011
72011
Ізометричні вправи у фізичній реабілітації гонартрозу
О Андрійчук
Physical education, sport and health culture in modern society, 75-79, 2011
72011
Priority of motives for physical therapy among participants of military operations in Eastern Ukraine
O Andrijchuk, N Graida, N Ulianytska, O Usova, B Andriichuk
Physiotherapy Quarterly 29 (4), 14-17, 2021
62021
Зміст діяльності фахівців фізичної терапії й ерготерапії у комплексному наданні медичних послуг
Н Грейда, О Андрійчук, В Лавринюк
Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матеріали ІІ міжнар. наук …, 2019
62019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20